Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Obec Dubany

Na Zdi - dějství první 2021

Po roce společné setkání "Na Zdi". Pátek 30.07.2021 v 21:00. A kde? No tam, kde se my velcí (někdy...

7.8.2021 Očkování bez registrace ve Starém...

Očkovací kamion bude 7.8. přistaven ve Starém Mateřově od 9.00 - 21.00 hodin. Na dalších místech...

Soutěž pro děti a mládež "Nakresli Dubany"

CBS Nakladatelství připravuje krásný projekt, kterého chceme být součástí. Malovanou cyklomapu...

Setkání zahrádkářů Dubany

V pátek 16.července uspořádali dubanští zahrádkáři první akci po dlouhé odmlce. Na setkání pod...

Výstraha ČHMÚ pro Pardubický kraj

Z textu výstrahy ČHMÚ pro Pardubický kraj: EXTRÉMNĚ SILNÉ BOUŘKY 8.7. 15:00 h. - 8.7. 24:00 h....

Pískoviště u hospody

Nové pískoviště u hospody je od včerejšího dne funkční. Poděkování patří: Míla Š. (bagřík),...

Materiální sbírka pro postiženou obec Mikulčice

Sbor dobrovolných hasičů Dubany s obcí Dubany ve spolupráci s SDH Jezbořice pořádá materiální...

Odpadové hospodářství v Dubanech

Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit s nutností o součinnost při vyplnění údajů o množství a...

Sportovní den 2021

Spolek Dubany pořádá SPORTOVNÍ DEN na návsi u hřiště 19.6.2021 od 13:00 hodin V PROSTORU NÁVSI A...

HorsesDubany 2021 - Den otevřených stájí

Vážení přátelé koňské vůně a dobré nálady, tímto Vás srdečně zveme k nevšednímu odpoledni ve stáji...

Dotazník - sběrné nádoby

Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit s nutností o součinnost při vyplnění údajů o množství a objemech sběrných nádob, které máte pro účely sběru a svozu odpadu ve Vaší domácnosti k dispozici.

SOP a.s. technologicky připravuje v blízké budoucnosti realizovat, na základě požadavků obcí, vážení jednotlivých nádob na podavači svozového vozu a obcím tak poskytovat výstupy o množství svezených odpadů z jednotlivých nádob.

Již nyní je třeba mít připravenu databázi všech nádob, které jsou u jednotlivých zákazníků – občanů měst a obcí, které obsluhuje SOP a.s., tak, abychom pak mohli pružně a rychle zareagovat a systém co nejdříve s nádobami synchronizovat a celkově spustit.

Popelnice budou vybaveny čipem, neočipované popelnice nebudou vyváženy!

Proto Vás žádáme o součinnost s vyplněním přiložené tabulky pro jednotlivé sběrné nádoby, nacházející se u vašich domů.

Děkujeme za Vás čas s vyplněním a včasným předáním této evidence na váš úřad. Pokud jste tak učinili papírovou formou, není třeba elektronicky (a opačně).

POKUD MÁTE ZÁJEM O ZAKOUPENÍ POPELNICE, MŮŽETE TAK UČINIT V ÚŘEDNÍ DEN NA OÚ.

PŘIPRAVUJME PRO VÁS ZMĚNU V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ (PLASTY, PAPÍR, BIO, SKLO). PLÁNUJEME SBĚR TĚCHTO KOMODIT DOOR-TO-DOOR (OD DOMU).

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

 

Komerční informace

Volná místa

Hledáte zaměstnání? V příloze najdete nabídku firmy Triton.

VSTUPENKA NA PARDUBICKOU STAVEBNÍ VÝSTAVU

Vážení občané, firma Richter + Frenzel s.r.o., Staré Hradiště, areál Fáblovka vám poskytla ke...