Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Poděkování za dopravní značení

 • V84
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 8 měsíců zpět #574 od V84
Poděkování za dopravní značení vytvořil uživatel V84
Berte toto prosím jako připomínku k provedení změn obcí nově navrženému a odsouhlasenému dopravnímu značení.

Chtěl bych touto cestou „poděkovat“ zastupitelstvu obce Dubany a především paní starostce za to, že upřednostňují ušetření několika tisíc korun na úkor možného zvýšení bezpečnosti chodců a dětí v obci a zklidnění provozu, jak vyplývá z Opatření obecné povahy (dále jen OOP) spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (prostě nové dopravní značení), které je ještě stále k nahlédnutí na úřední desce obce Dubany.

Je vidět, jaké má kdo priority.

Vyvrcholilo tak 7 let neochoty zastupitelstva udělat něco ohledně úprav dopravního značení, kdy od roku 2009 jsem ještě za p. starosty Škrhy požadoval a navrhoval změny a doplnění dopravního značení. Bylo mi z jeho strany dlouho slibováno a nakonec i lháno do očí a výsledek stejně žádný.

Nové zastupitelstvo jménem paní starostky po svém zvolení na jedné z prvních veřejných schůzí na můj dotaz, ohledně dopravního značení opět slibovalo úpravy v dopravním značení, tentokrát s tím, že dopravní značení bude řešeno KOMPLEXNĚ.

Řešení několika dopravních značek trvalo celé dva roky (první návrh dopravního značení, který byl z větší části špatně a omezil by několik desítek obyvatel obce na jejich právech, snad raději ani zmiňovat nebudu) a na slovo KOMPLEXNĚ se buď zapomnělo, nebo někdo nezná jeho význam.

Navrhuji tedy, aby si zastupitelé našli ve slovníku cizích slov slovo KOMPLEXNĚ. Pro urychlení, znamená to celkově, všestranně a souhrnně. Tohle všechno totiž nové dopravní značení rozhodně nesplňuje. Hlavní požadavky zastupitelů, jak vyplývá z výše zmiňovaného OOP, totiž byly sjednocení zákazů vjezdů nákladních automobilů a dopravních zón s omezením a hlavně aby to moc nestálo. O zvýšení bezpečnosti, či zklidnění provozu nebyl jaksi ze strany zastupitelstva zájem….

Ale on ani ten jejich požadavek omezený jen na sjednocení zákazu vjezdu nákladních automobilů do obce se jim moc nepovedl. Byl to úmysl, neznalost, nebo jen šlendrián?

Jak si mám třeba vysvětlit, že ze všech stran je do obce zákaz vjezdu nákladních automobilů a jen do nové ulice vedle zahradnictví je povolen vjezd všem nákladním autům bez omezení, přesto, že třeba zrovna já jsem ten zákaz navrhoval? Zastupitelé to dle výše uvedeného OOP zamítli. Čím jsme si to zasloužili? Jako sjednocení zákazů vjezdu do obce to rozhodně nevypadá.

Jinak když už chtělo zastupitelstvo sjednotit zákazy vjezdu nákladních automobilů v celé obci, mělo to udělat pořádně, včetně dodatkových tabulek. Podle nového odsouhlaseného návrhu totiž do některých ulic je zakázán vjezd všem nákladním automobilům z jedné strany, z druhé strany ovšem za určitých podmínek můžou, do některých je zakázán všem nákladním automobilům mimo dopravní obsluhy a do některých povolen vjezd nákladních automobilů bez omezení (viz předchozí odstavec). Tomu se říká sjednocení.

Zastupitelé odsouhlasili zákazy vjezdu nákladních automobilů dle odborníkem vypracovaného návrhu i přesto, že od začátku roku 2016 (tedy více než rok) se vztahuje tento zákaz na všechny nákladní automobily, tedy nejen na automobily nad 3,5 tuny, tak jak to bylo před rokem 2016.

Takže kdo máte „nákladní“ automobil homologovaný třeba v kategorii N1 do 3,5 tuny, což jsou všelijaké dodávky a pick-upy, nebo třeba i „osobní automobily“ s mříží za sedadly (napadají mě třeba vozidla České pošty), přemýšlejte kudy budete těmito vozidly jezdit, protože sjednocení dle představ zastupitelstva znamená, že některými ulicemi můžete jezdit jak chcete, některými můžete jet jen z určité strany a ještě jen pod podmínkou, že jste dopravní obsluha (Uff tady má Česká pošta alespoň trochu štěstí) a některými ulicemi (de facto všemi kromě jedné) s těmito malými nákladními auty nemůžete jet vůbec a hrozí vám za to pokuta, pokud dopravní obsluha nejste. Tomu se říká sjednocení!

Ona totiž v nově odsouhlaseném návrhu dopravního značení chybí u všech značek zákazu vjezdu nákladních automobilů dodatková tabulka s uvedením hmotnosti 3,5 t, která by provoz těchto malých dodávek či „osobních automobilů“ do 3,5 t homologovaných v kategorii N1 jasně a bezpodmínečně umožňovala. Nebo ještě lépe měla být rovnou navržena a osazena značka zákazu vjezdu s uvedením hmotnosti 3,5t. Nebo alespoň doplnit všude dodatkovou tabulku Mimo dopravní obsluhy. Takto mají bohužel tyto vozy v některých případech smůlu a nezbyde jim než riskovat pokutu.

Tomu se říká dobrá práce! Hlavně že to trvalo dva roky. Ještě že to zastupitelstvo máme.

Až někdo pojedete po silnici ve směru od Čepí na Starý Máteřov a budete po pravé ruce míjet před zahradnictvím odbočku do nové zástavby, vzpomeňte si na pravidlo pravé ruky. Díky sedmileté neochotě zastupitelstva učinit nějaký krok ohledně dopravního značení, všichni, kdo tam jezdíte, porušujete již několik let pravidla silničního provozu a riskujete dopravní nehodu, protože se jedná o neoznačenou křižovatku, na které samozřejmě (díky chybějícímu značení, které tam mělo už 7 let být), platí v tom případě pravidlo pravé ruky, a tudíž vozidla vyjíždějící z této ulice mají přednost před těmi jedoucími ve směru od Čepí na Starý Máteřov! To jen kdyby se tam někdy stala bouračka, abyste se nedivili, kdo má přednost. Mohlo to být už několik let jinak a v brzké době snad i bude, ale to by zastupitelstvo předchozích 7 let muselo něco ohledně dopravního značení dělat. I odborník se divil, že tato křižovatka takto může několik let fungovat a tisíce vozidel jedoucích denně od Čepí tam porušuji dopravní předpisy.

Přeji také hodně štěstí všem chodcům pohybujícím se po této silnici. Až Vás jako chodce minou dvě předjíždějící se auta a budete přemýšlet kam uskočit a jak uchránit či zachránit kočárek s miminem, vzpomeňte si na své zastupitele. Nebo je požádejte o radu. Třeba Vám i odpoví, proč tak strašně trvali na zachování možnosti předjíždění na tomto úseku komunikace v obci, kde není žádný chodník a uhnout se můžete leda tak do příkopu. Asi je možnost předjet a ušetřit řidičům možná tak dvě až tři vteřiny (a to stejně jen teoreticky, protože v obci se stejně víc jak 50 km/h nemůže, čili povolené předjíždění tam nemá absolutně žádný význam, kromě toho že ohrožuje chodce) důležitější než bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců, povětšinou obyvatel obce.

No a někteří zastupitelé by si měli vzpomenout na to co ústy paní starostky hlásají rozhlasem a na webových stránkách obce ohledně zákazu parkování na chodníku a měli by se tím řídit, pokud chtějí, aby se tím řídili i ostatní občané. Kázat vodu a pít víno není zrovna moc inspirující pro ostatní. Ale chápu, lenost je hrozná nemoc…

Pro osvěžení paměti:
Žádáme všechny občany, aby svými vozy nestály na chodnících. Chodníky nejsou stavebně přizpůsobeny pro stání motorových vozidel a auta překáží chodcům v průchodu.
Děkujeme všem za to, že si chrání hezké prostředí v naší obci.
Za OZ starostka

Když bylo teď, při úpravách dopravního značení, navrhováno osazení dopravní značky zakazující stání vozidel na chodníku, bylo to opět zamítnuto. Proč ? Asi proto, že je lepší populisticky vyzývat občany rozhlasem a na webových stránkách, což samozřejmě nemá žádnou právní váhu a porušování není vymahatelné a vytvářet tak dojem, že pro TO něco děláme, než pro to opravdu něco udělat. V tomto případě to ani nemohlo být o penězích, protože by to ani nenavýšilo počet dopravních značek. Nebo to bylo z již výše uvedeného důvodu, že sami někteří zastupitelé toto porušují a na chodníku z vlastní lenosti vesele parkují a všichni ostatní jim maximálně tak můžou po…. děkovat.

Chápu vlastně i tu snahu obce ušetřit několik tisíc korun za dopravní značení. Je přece třeba vydělat na pokutu za neoprávněné kácení dřevin….

Tato zpráva obsahuje přiložené soubory.
Prosím, přihlašte se nebo se zaregistruje, pro jejich zobrazení.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • LEKO
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 8 měsíců zpět - 4 roků 8 měsíců zpět #575 od LEKO
Odpověděl LEKO pro téma Poděkování za dopravní značení
Dobrý den,

děkuji za připomínky.
Obec Dubany pokutu za neoprávněné kácení neplatila naopak obdržela od soukromého subjektu, který neoprávněně kácel, proto mimo jiné nechápu poslední větu. Obec Dubany, pokud kácí je to dle platné legislativy.
Jelikož se jak vidno orientujete v pozemních komunikací, tak jistě víte že:
Podle § 77 odst. 1 a § 77a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
a) na dálnici ministerstvo,
b) na silnici I. třídy krajský úřad,
c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jelikož obec Dubany není obec s rozšířenou působností, vše vyřizuje a je zodpovědný Magistrát města Pardubic.
Obec Dubany tedy není schvalovatel ale pouze navrhovatel. Takže ani se nezakládá na pravdě, že obec schvalovala nebo povolovala konkrétní značku (max. ji mohla navrhovat).
Obec Dubany si najala odbornou firmu, té se přednesly naše návrhy, respektující požadavky (v podstatě obce s přihlédnutím na slovní upozornění občanů z veřejných schůzí, protože žádné oficiální jiné požadavky nebyly).
Po zapracování připomínek Policie ČR (bez které žádná změna značení nelze provést a v podstatě na jejich resumé čekal magistrát) se Dubany ocitly prakticky bez značky. Byl požadavek na řešení křižovatek předností zprava a všude zóna 30 a návrh v průjezdné silnici III.třídy na Čepí 70.
Tento návrh OÚ odmítlo a celé se to s Policii ČR dohodlo alespoň jako narovnání stavu značení a dle toho byl projekt přepracován.
Tento projekt byl vyvěšen k připomínkám a na OÚ žádná připomínka od občanů nepřišla (to je i celkem správně nejsme správní úřad). Připomínky přišly na magistrát a tam se proto řízení protahovalo.
Pokud to co píšete z technického hlediska je pravda, bylo nutné proto připomínku zasílat na správní úřad nebo oficiálně přes Dubany.
O postupu byla v minulých letech několikrát informace na veřejné schůzi (už za bývalého starosty). Dokonce i s prezentací návrhu.

Je velká škoda, že dle toho co píšete odborník v oblasti pozemních komunikaci, nám napíšete až když je prakticky hotovo.

Přeji šťastný nový rok

Ing. Leoš Konrád
Poslední změna: 4 roků 8 měsíců zpět uživatelem LEKO.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Iva
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 8 měsíců zpět - 4 roků 8 měsíců zpět #576 od Iva
Odpověděl Iva pro téma Poděkování za dopravní značení
Dobrý den,
škoda, že není pisatel tak rozsáhlých připomínek podepsán. Jistě bychom ho s jeho znalostmi oslovili o spolupráci při řešení dopravního značení. Protože místostarosta dostatečně vysvětlil situaci, není třeba nic dodávat, snad jen to, že žádná značka nezabrání, aby řidiči jezdili bezohledně, jak se na našich silnicích stává. Já sama vím o několika takových řidičích z řad obyvatel Duban, znalých poměrů.

Absolutně se ohrazuji proti nařčení ze sedmileté neochoty zastupitelstva situaci řešit. Vybudování ostrůvku mělo také zpomalit provoz a ukázalo se, že pokud jsou řidiči bezohlední, je jedno, co se jim postaví do cesty. Také kvůli bezpečnosti jsme vykoupili pozemek, kudy povede cesta do nové ulice.

Výzvy občanům, aby nestáli na chodnících s auty jsme začali hlásit poté, co nás firma upozornila, že na nově vybudovaném chodníku často stojí auta. A že z toho důvodu nebudeme moci uplatňovat případnou reklamaci na vytvořené koleje. A také samozřejmě brání v průchodu. Nevím o žádném zastupiteli, který na chodníku parkuje auto. Situace se od té doby v celých Dubanech výrazně zlepšila.

Psát na veřejném fóru o lhaní bývalého starosty 2 roky po jeho skončení ve funkci bez jakýchkoli důkazů a anonymně je ubohé.

Velká lež je to, že platíme pokutu za kácení stromů. To bych chtěla vysvětlit v případě, pokud toho je anonym schopný z očí do očí. Vytváření takové fámy je nejen hloupost, ale i drzost.

I přes to, že se pisatel není schopen pod své připomínky podepsat, mu za ně děkuji a přeji nejen jemu hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Iva Kučerová, starostka
Poslední změna: 4 roků 8 měsíců zpět uživatelem Iva.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • V84
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 8 měsíců zpět #577 od V84
Odpověděl V84 pro téma Poděkování za dopravní značení
Námitky k návrhu obce byly podány. Dokonce několik a několikrát. Poprvé na ně nebylo ani reagováno a podruhé byly úplně všechny zamítnuty. Tak kolik jich mám ještě posílat ? Myslím že všichni svéprávní obyvatelé obce včetně zastupitelů se měli možnost k návrhu vyjádřit, pokud jim něco vadilo, nebo je omezovalo v jejich právech. Já jsem to udělal. Pokud to někdo neudělal ať si nestěžuje, že dopravní značení je co se týká vjedu nákladních automobilů špatné, nebo minimálně chaotické a pro něj omezující.

Z OOP cituji:

K námitkám pana XY si správní orgán vyžádal dodatečné vyjádření žadatele Obce Dubany a v prohlášení
jménem starostky obce, která potvrdila neměnné stanovisko k žádosti


Z toho mi vyplývá, že obec, jakožto žadatel, neprojevila zájem věcné a chyby napravující připomínky k původnímu návrhu zapracovat, nebo cokoli s původním návrhem dělat a trvala na svém původním návrhu.

Dále z OOP cituji:

Navržená úprava dopravního značení (moje pozn.: míněno připomínky p. XY k původnímu návrhu obce) je možná. Je však pro žadatele tj. Obec Dubany, 23/, 53002 Dubany nákladnější...

Není tam nic o nějakém zamítavém stanovisku Policie ČR nebo kohokoliv jiného. Z toho mi opět vyplývá, že úpravy dopravního značení možné byly, ale někdo nemá zájem něco s tím dělat, protože je to nákladnější. A tak byl návrh schválen tak jak je.

Ono celé to zdůvodnění a zamítnutí je psáno stylem "hlavně zdůvodnit proč to nejde, aby se to náhodou nemuselo upravovat a aby prošel původní návrh"

K vyjádření paní starostky. Cituji: Protože místostarosta dostatečně vysvětlil situaci, není třeba nic dodávat, snad jen to, že žádná značka nezabrání, aby řidiči jezdili bezohledně, jak se na našich silnicích stává. Já sama vím o několika takových řidičích z řad obyvatel Duban, znalých poměrů.

Odpovídám. Ano je lepší se ani nepokusit pro to něco udělat a argumentovat tím, že to stejně nepomůže. Ostatně takto laxně je zdůvodněno i zamítnutí připomínek ze strany magistrátu. Když se to nezkusí, těžko se zjistí jestli by to pomohlo nebo ne. Ale lepší a jednodušší je určitě tvrdit, že je předem jasné, že to nepomůže.
Minimálně zákaz předjíždění by pomohl, protože by byl alespoň právně postižitelný, kdyby byl zakázaný. Takto zakázaný není a tak dál jako chodci budeme potkávat dvě auta jedoucí vedle sebe, kdy auto které se alespoň přiblíží maximálně povolené rychlosti 50 km/h a pojede obvyklých 70 km/h předjíždí nějaký šílenec jedoucí přes 100 km/h v obci. A my jako chodci budeme rychle přemýšlet, do kterého příkopu uskočit.

Mimochodem někdy na podzim byly na stránkách obce avizovány možnosti dotace týkající se zlepšení dopravy či bezpečnosti dopravy nebo tak nějak. Pokud jste je četli (já ano), byly dotace mimo jiné čerpatelné na radary měřící rychlost v obci. Nikdo ze zastupitelstva neprojevil zájem a jelikož stanovisko Vaše či zastupitelstva, že když někdo chce, rychlost překročí, a tak nemá smysl něco dělat, je mi už dlouho známé, ani jsem tuto možnost čerpání dotací nenavrhoval. Je mi jasné, že by byla zamítnuta právě z výše uvedeného důvodu, že by to stejně nic nevyřešilo. Ale proč to alespoň nezkusit ? A tak dál radši nebudeme dělat nic a jen si budeme dál říkat, že stejně nic nepomůže.

Stezka, která se mimochodem řeší a slibuje také cca 7 let možná někdy v budoucnu vyřeší přístup do obce. Nevyřeší ovšem to, když jde někdo pěšky do zahradnictví, do Máteřova, nebo do Čepí.

A k tomuhle vyjádření. Cituji: Psát na veřejném fóru o lhaní bývalého starosty 2 roky po jeho skončení ve funkci bez jakýchkoli důkazů a anonymně je ubohé.

Ubohé je především lhaní z pozice starosty obce svým občanům, ať to byl či v budoucnu bude kdokoliv. Jaké důkazy byste chtěla ? Mám si třeba nahrávat všechno co jako starostka řeknete, abych to mohl předložit, až mě zase někdo v budoucnu obviní, že nemám důkazy? Ať si každý šáhne do svědomí. Já vím co mi bylo ústy starosty slibováno a řečeno přímo do očí.

Mimochodem do svědomí ať si šáhnou i ti zastupitelé, kteří na chodníku každý den pravidelně parkují a celý ho tak zabírají.

Pokud jsem se spletl ohledně pokuty za kácení tak se omlouvám. Informace o tom už bohužel nejsou na stránkách obce k dohledání. Mohl jsem se zmýlit.

Za ostatním si stojím.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • LEKO
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 8 měsíců zpět #578 od LEKO
Odpověděl LEKO pro téma Poděkování za dopravní značení
Dobrý den,

přestávám tak trochu rozumět tomu, co vlastně chcete. A zřejmě se dle Vašich připomínek dívám do jiného projektu než Vy.

Upozorňuji Vás, že naše možnosti jako obce požadovat změny na silnicích III.třídy (silnice na Čepí) jsou stejné, jako každého občana ČR. A nemáme žádnou výhodu ani možnost požadovat více. Podobná situace je i u místních komunikací. Proto obviňovat někoho z liknavosti a neřešení dané situace je jako obviňovat sám sebe.

V žádném případě se neřešil rozpočet "akce", takže ani zmiňovaný důvod zlevnění tím, že se vynechají značky. Prvořadá je bezpečnost, což je vidět i na nákladném ostrůvku "Na Obíckách". Vybudování se prosadilo i proti doporučení DI Policie ČR a situaci to nezlepšilo. V určitých případech i zhoršilo.

Veškeré připomínky, které přišly na Magistrát města Pardubic a byly nám postoupeny, jsme projednali a dali vyjádření (nikoliv schválení), které doporučil autorizovaný projektant a bylo to projednáno s DI Policie ČR. Rozhodně nemáme patent na rozum, a pokud, jak autorizovaný projektant, tak DI Policie, nám řekne, že tato opatření jsou neúčinná a že DI je proto neschválí, tak jim jako odborníkům věříme. Po zkušenostech se zastávkou "Na Obíckách" se jejich kritická slova naplnila z 99%. Stejný postoj byl i k radarům, které DI Policie považuje za neúčinné.

Proto navrhuji věcnou schůzku na OÚ, kterékoliv pondělí, v úředních hodinách. Zde konkrétní věci můžeme projít. Obec Dubany chce pokračovat v celkovém zabezpečení dopravy a vítáme konkrétní technické připomínky.

Přeji krásný den

Ing. Leoš Konrád

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Vygenerováno za 0.298 sekund