VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000384
Odesláno: 15.10.2020 13:40:13
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000383 vydanou 15.10.2020 v 11:56:07 hodin
Územní platnost: ORP PardubiceMeteorologická situace: Tlaková níže nad Polskem se vyplňuje a postupuje k severovýchodu. Její vliv na počasí u nás z hlediska srážkové činnosti výrazně zeslábl.


Výskyt jevu
Povodňové ohrožení
Extrémní st. nebezpečí
15.10. 14:00  –  do odvolání
15.10. 17:00
Popis: Povodně. 3. (nejvyšší) stupeň povodňové aktivity Na Loučné v některých říčních profilech. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a může omezit lidskou činnost. profilu Dašice byl dosažen 3. SPA.
Doporučení: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
Povodňové ohrožení Extrémní st. nebezpečí
15.10. 17:00  –  do odvolání
Popis: Povodně. 3. (nejvyšší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a může omezit lidskou činnost.
Doporučení: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.