Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme vás do 15 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude vaše žádost odložena.

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, vyzveme vás do 15 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obce Dubany, vaši žádost odložíme a tuto skutečnost vám sdělíme do 15 dnů ode dne doručení vaší žádosti.