Požadovanou informaci vám nebudeme moci poskytnout, pokud by tomu bránila příslušná ustanovení právních předpisů týkající se ochrany osobních údajůsoukromí fyzické osoby a jejích soukromých projevů, ochrany obchodního tajemstvíochrany utajovaných informacíochrany práv autorských a v dalších případech stanovených zákonem.

Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názorybudoucí rozhodnutí vytváření nových informací a dalších údajů stanovených zákonem.