Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Vážení občané,

v pondělí 19.11.2018 v 19:30 se koná v přísálí Dubanky veřejná schůze OZ.

Na programu bude představení členů OZ, zpráva starostky, místostarosty a předsedů výborů a diskuse.

Za OZ vás zve Iva Kučerová, starostka