Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

ZO zahrádkářů Dubany si vás dovoluje pozvat na 

3. Pěstitelský košt

27.4.2019 od 13:00 hodin

Košt, pro Vás tradičně pořádají ZO Zahrádkáři Dubany sdružující obce Starý Mateřov, Třebosice a Dubany.

Vstupné na košt je 50,- Kč.

Platící účastník koštu obdrží bodovací tabulku se seznamem vzorků vín, destilátů, pálenek. A může koštovat a hodnotit dle libosti! V průběhu koštu je k dispozici drobné pohoštění.

Košt je určen pro širokou veřejnost, jedinou podmínkou je věk min. 18let!

 

 

 

 

 

ZO zahrádkářů Dubany si dovoluje požádat širokou veřejnost o poskytnutí vzorků

vína, likérů nebo destilátů

pro

3. Pěstitelský košt

sběr vzorků se uskuteční do

20.4.2019

vzorky přihlašte u gestorů koštu:

TŘEBOSICE - p. Vaníček

DUBANY - p. Kučera

STARÝ MATEŘOV - p. Huňáček

VZORKY SE PŘIJÍMAJÍ V NÁSLEDUJÍCÍM MNOŽSTVÍ DO NÁDOB, KTERÉ OBDRŽÍTE OD GESTORA:

VÍNO - 0,5l

DESTILÁTY - 0,325l

LIKÉRY - 0,325l

Košt je určen pro širokou veřejnost, jedinou podmínkou je věk min. 18let!

Poskytnuté vzorky se nevrací. Po skončení koštu poslouží k tzv. "dopitné".

 

 

 

 

 

Vážení občané,

Ve dnech 28. září až 1. října se koná Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu (bývalá Reálka - Komenského nám. 125, Pardubice).

ZO ČZS Dubany tam má umístěnou svoji expozici a dovoluje si Vás na tuto výstavu pozvat.

 

 

 

Přílohy:
File
Download this file (PlakatWebTro2018.jpg)PlakatWebTro2018.jpg

Český zahrádkářský svaz ZO Dubany

vás zve na oslavu 100 let Československa.

Akce se bude konat na trojmezí členských obcí Duban, Starého Mateřova a Třebosic (viz mapka v pozvánce a u článku na webu).

Průvody účastníků budou vycházet ve 14:30 hodin ze svých obcí.

Setkání proběhne v sobotu 22.září 2018 v 15:00 hodin.

Budou zasazeny tři památné lípy a uschována časová schránka pro další generace.

Čeká na vás zdarma pohoštění, o hudbu se postará kapela Pernštejnka.

Seskok parašutistů bude zajímavý nejen pro dětí

Akce se koná za finanční podpory obcí Starého Mateřova, Třebosic a Duban.

Těšíme se na účast!

VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS DUBANY 24.2.2018

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva předsedy
 4. Zpráva jednatele
 5. Zpráva pokladní
 6. Zpráva revizní
 7. Zpráva kulturní
 8. Předání gratulací jubilantům
 9. Předání ocenění z okresní výstavy
 10. Přijímání nových členů
 11. Diskuse
 12. Fotografická prezentace činnosti
 13. Usnesení
 14. Občerstvení
 15. Beseda
 16. Závěr

 

 1. Schůzi zahájil př. Konvalinka, který všechny srdečně přivítal, jmenovitě pak starosty obcí a hosta př. Jaroslava Šetinu z Čivické ZO a dále schůzi řídil
 2. Do návrhové komise byli zvoleni př. Miloslava Houdková př. Pavel Bořek
 3. Předseda ZO př. Jan Konvalinka poděkoval jmenovitě všem organizátorům akcí za úspěšnou práci na akcích loňského roku. Poděkoval starostům všech tří obcí za finanční podporu činnosti. Seznámil přítomné s udělením stříbrné medaile udělené Republikovou radou naší organizaci za zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Na základě závěru z výborové schůze předseda vyzval starosty obcí St.Mateřov, Třebosic a Duban k zorganizování oslavy 100 let výročí založení republiky na trojmezí našich obcí. Naše ZO se bude na této akci aktivně podílet, ale nemá finanční ani personální možnosti ji celou pořádat Dále přítomné seznámil se skutečností, že z výboru vystoupili nemocní př. Jeřábek, př. Černý a př.Hovorka a př. Jirásek. Místo nich již ve výboru pracuje př. Jana Balcarová a od termínu schůze bude členka výboru př. Iva  Sehnoutková, která povede pokladnu a dále př.Laďka Konrádová.
 4. Iva Kučerová seznámila přítomné s aktivitou výboru viz. příloha zápisu
 5. Iva Kučerová informovala o stavu účtu a pokladny viz. příloha zápisu
 6. František Vaníček přečetl revizní zprávu viz. příloha zápisu
 7. Zdeněk Huňáček zhodnotil kulturní život naší organizace. Informoval postupně o všech akcích konaných během roku 2017. Jednalo se o grilovačku spojenou s dnem dětí (našich malých zahrádkářů), kde hrála dechovka Pernštejnka. Dále o výletech do Lysé nad Labem a do Olomouce, loni jsme pořádali ples i kytičkovou zábavu a pěstitelský košt.
 8. Členové výboru předali gratulaci všem jubilantům roku 2018.
 9. Př. Šetina předal ocenění z okresní výstavy v Pardubicích a to př. Konvalinkovi, př. Vaníčkovi a př. Huňáčkovi celkem tři diplomy, p. Hanzalové a p. Prausovi, kteří nejsou členy naší organizace. Dále naše základní organizace dostala Diplom Územního sdružení Pardubice za celkové uspořádání expozice.
 10. Při přijímání nových členů byly předány vstupní certifikáty. Naše organizace přijala 5 nových členů. Ke dnešku tedy máme 93 členů
 11. V diskusi vystoupil př. Šetina, který předal zdravici od přátel ČZS v St. Čivicích. Informoval o činnosti jejich místní organizace a pochválil naši činnost. Postupně nás pozdravili zástupci všech tří obcí a poděkovali nám za aktivitu a popřáli úspěchy v další činnosti
 12. Př. Leoš Konrád připravil  fotografickou prezentací činnosti naší ZO za uplynulý rok
 13. Usnesení přečetla př. Miloslava Houdková
 14. Pohoštění bylo jako obvykle výborné
 15. Beseda na téma „Zelenina bez chemie“ vedená panem Hlubockým byla členy velice kladně hodnocena.
 16. Schůzi ukončil př. Konvalinka

 

Pozn. Po ukončení schůze se většině členů nechtělo domů. Je vidět, že se lidé rádi schází a výbor  naší ZO tuto skutečnost bude i nadále využívat.

24.2.2018  zapsala Kučerová