Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Významné události na časové ose

Spolek, z. s. byl založen iniciací obecního zastupitelstva obce Dubany za účelem bližší spolupráce obce a občanů v oblasti kulturní, sportovní, ekologické a přírodovědné. Spolek je samostatnou právní jednotkou a jedná plně samostatně dle svých stanov.

1. členská schůze spolku

Zvolena nová rada spolku:
 ● Eliška Zelinková - předsedkyně
 ● Michaela Kousková - místopředsedkyně
 ● Martina Macková - pokladní
Celkový počet členů 16.
12. února 2018

Zasedání rady spolku

Zasedla rada spolku a informovala veřejnost o možnostech a cílech spolku. Zároveň byly přijímány první přihlášky členů spolku a schváleno prvních 10 členů spolku. Celkem má spolek 13 členů.
27. listopadu 2017

Zřízení bankovního účtu

U Fio banky byl založen transparentní bankovní účet 2201298148/2010
26. zaří 2017

Zápis do spolkového rejstříku

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích zapisuje Spolek Dubany, z. s. pod spisovou značkou L11411 do spolkového rejstříku.
5. září 2017

Zasedání zakladatelů spolku

Zasedání zakladatelů spolku se uskutečnilo na obecním úřadě Dubany.
Zakladateli spolku byli:
 ● Leoš Konrád - předseda
 ● Martin Hurdálek - místopředseda
 ● Naděžda Kolísková - pokladní
24. dubna 2017

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00