Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Krizové řízení obce a ochrana obyvatelstva

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Složení Krizového štábu obce Dubany

  • Iva Kučerová, starostka
  • Leoš Konrád, místostarosta
  • Pavel Ročňák, zastupitel, starosta SDH Dubany

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS v Pardubickém kraji je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

HZS Pardubického kraje - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz)

Dokumentace krizového řízení obce Dubany

Zveřejněno Popis Příloha
01.01.2015 Požární řád obce Dubany KR_pozarni-rad-dubany.pdf
KR_priloha-1-pozarniho-radu.pdf
KR_priloha-2-pozarniho-radu.pdf
KR_priloha-3-pozarniho-radu.pdf
01.01.2015 Podmínky PO při akcích KR_podminky-po-pri-akcich.pdf
01.01.2015 Krizový řád obce Dubany KR_krizovy-rad-dubany.pdf

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00