Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Odpadové hospodářství

Poslední aktualizace 1.1.2024.
Kliknutím na řádek níže se vám rozbalí informace.

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a poplatky ze psů

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024

 • Poplatek činí 500 Kč za poplatníka/rok za trvale hlášenou osobu.
 • Poplatek činí 750 Kč za nemovitost/rok bez trvale hlášené osoby, hradí vlastník nemovitosti.

Poplatek ze psů na rok 2024.

 • Poplatek činí 100 Kč za každého psa a rok.

Více informací k poplatkům naleznete v obecně závazných vyhláškách na webových stránkách obce.

Poplatek pro poplatníka je splatný následovně:

 1. jednorázově nejpozději do 30.4.2024
 2. možnost uzavření dohody o splátkách

Poplatek lze uhradit:

 1. bezhotovostním převodem na účet obce :
  • č.ú: 2800857001/2010
   • VS (variabilní symbol):
    • 1340 - poplatek za odpady
    • 1341 - poplatek za psy
   • SS (specifický symbol):
    • číslo popisné domu
 2. složením hotovosti v pokladně obecního úřadu:
  • Dubany 23, úterý 17:00 - 19:00

Sběr a svoz odpadů

Směsný odpad - svoz probíhá od domu, každých čtrnáct dní ve čtvrtek dle kalendáře.

BIO odpad - svoz probíhá od domu, každých čtrnásct dní ve čtvrtek dle kalendáře (letní svoz v měsících 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) nebo jednou 28 dní ve středu dle kalendáře (zimní svoz v měsících 1, 2, 3, 12). Zároveň jsou v obci na návsi umístěny kontejnery na bioodpad, který se vám nevejde do popelnic.

Papír - svoz probíhá od domu, v pátek každých 28 dní dle kalendáře. Dále jsou nádoby umístěny na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24.

Plasty - svoz probíhá od domu, v pátek každých 28 dní dle kalendáře. Dále jsou nádoby umístěny na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24.

Velkoobjemový odpad - 2x ročně jsou vyhlášeny termíny svozu - datum je znám cca 2-4 týdny před svozem. Zde je možné umístit např. nábytek, elektrospotřebiče, pneumatiky a ostatní nadrozměrný domácí odpad. Nelze umístit např. stavební suť, lepenky. Svoz probíhá od staré hasičárny u křížku. 

Železný šrot - 2x ročně vyhlášen termín svozu - datum je znám cca 2-4 týdny před svozem. Zajišťuje SDH Dubany. Svoz probíhá od domu.

Drobný kovový - jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24. Svoz probíhá 1x za 14 dní.

Sklo -  jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24. Svoz probíhá 1x za 14 dní.

Oleje - jsou umístěny popelnice na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24. Svoz probíhá 1x za 14 dní. Svoz jedlého olej a tuku je možný v PET lahvích v rámci svozu BIO, SKO, PAPÍR, PLAST v Dubanech.

Stavební suť - je možné odvést nebo nechat si odvést firmou Bauset do recyklačního střediska v Čepí (prostor bývalé cihelny). Nezajišťuje obec Dubany a řídí se komerčním ceníkem firmy Bauset (zde uvedeno, že se jedná o nejbližší možnost odvozu stavební suti). 

Oděvy, boty, hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí, dekorace - kontejner je umístěn na parkovišti u hospody Dubanky. Svoz probíhá na žádost po zaplnění.

 

Poznámka: Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou místa sloužící k odložení nepotřebných, ale kompletních elektrospotřebičů, pro které již v našich domácnostech nemáme místo. Na těchto místech vám vezmou kompletní elektrospotřebič zdarma (v ceně elektrospotřebiče je již recyklační poplatek). Nejbližším místem je separační dvůr Dražkovice (pozor jiný odpad je za poplatek).

Prodej popelnic a popelnice zdarma

V případě zájmu o popelnici na směsný odpad můžete využít zásoby, kterou jsme  pro vás připravili v našem skladu.
Popelnici si můžete pořídit za 950 ,- Kč každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin. Jiný termín lze domluvit telefonicky.

Popelnice na papír, bio odpad, plasty jsou poskytnuty zdarma.

Svoz jedlého oleje a tuku v PET lahvích

Svoz jedlého olej a tuk v PET lahvích v rámci svozu BIO, SKO, PAPÍR, PLAST v Dubanech.

Jedná se o svoz PET lahví s jedlými oleji a tuky v rámci pravidelného svozu SKO (černá popelnice), BIO (hnědá popelnice), papíru (modrá), plastů (žlutá).

Občané připraví před svozem uzavřenou PET lahev s jedlými oleji na nádobu, do prohlubně mezi madlem nádoby a víkem. Na jedlý olej používejte pouze plastové PET lahve (objemem aby drželi na popelnici nejlépe 1,5l-2l), která bude v pořádku, nebude prasklá a bude dobře a pevně zašroubována.

Zaměstnanci SOP a.s. provedou sběr těchto PET lahví v rámci svozu nádob. Svozové vozidlo je vybaveno speciálním košem, ve kterém jsou tyto PET lahve odvezeny. Olej svezený z obcí je dále předáván k materiálovému využití.

Obsah koše je však limitovaný a proto se snaží posádky co nejvíce využít kapacity místa této bedny a PET lahve správně štosovat. Někdy opravdu nelze odvézt všechny vystavené PET lahve na popelnicích.

Pokud by olej nevzala posádka při svozu SKO, určitě poprosíme o strpení a ať je dají občané např. při nejbližším svozu bio, plastů či papíru.

Kontejner na oděvy, boty, hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí, dekorace

Do sběrných kontejnerů TextilEco a.s. můžete vkládat oděvy, boty, hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí, dekorace a mnoho dalšího, co u Vás v domácnosti již nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit.

Prosím vkládejte věci vždy čisté a zabalené, například ve staré nákupní tašce, aby nedocházelo k znečištění při transportu a zbytečnému znehodnocení vložených věcí.

 

Co do našeho sběrného kontejneru nepatří?

Plesnivé, mokré, od chemikálií zašpiněné věci. A také žádné jiné typy odpadů, než je uvedeno.

Kalendář svozů za rok 2024

ke stažení a k vytištění. Ikonky pro stažení ve formátech pdf nebo jpg.

Aktualizováno 01.01.2024

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00