Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Přihláška do spolku
Spolek Dubany, z.s.

Dubany 23, 530 02 Pardubice
Vedeného ve spolkovém rejstříku
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl L, vložka 11411
IČO: 063 51 280,

Personální údaje
Bydliště
Kontakty
Sekce spolku

Uveďte v jakých sekcích (aktivitách) vidíte svoji hlavní náplň ve spolku. Je možné vybrat více možností.

Ve smyslu Čl.5. Stanov spolku Spolek Dubany, z.s. se sídlem Dubany 23, 530 02 Pardubice, žádám o přijetí za řádného člena spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, respektuji je a zavazuji se je dodržovat.

Žadatel svým podpisem souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu, kdy žádá o přijetí do spolku a na dobu členství ve spolku. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00