Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022

 • Poplatek činí 500 Kč za poplatníka/rok za trvale hlášenou osobu.
 • Poplatek činí 750 Kč za nemovitost/rok bez trvale hlášené osoby, hradí vlastník nemovitosti.

Poplatek ze psů na rok 2022.

 • Poplatek činí 100 Kč za každého psa a rok.

Více informací k poplatkům naleznete v obecně závazných vyhláškách na webových stránkách obce.

Poplatek pro poplatníka je splatný následovně:

 1. jednorázově nejpozději do 30.4.2022
 2. možnost uzavření dohody o splátkách

Poplatek lze uhradit:

 1. bezhotovostním převodem na účet obce :
  • č.ú: 2800857001/2010
   • VS (variabilní symbol):
    • 1340 - poplatek za odpady
    • 1341 - poplatek za psy
   • SS (specifický symbol):
    • číslo popisné domu
 2. složením hotovosti v pokladně obecního úřadu:
  • Dubany 23, úterý 17:00 - 19:00

V úterý 07.12.2021 v 19:30 hodin se koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná v sále pohostinství Dubanka. 

Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

 

Doplnění ze dne 8.12.2021:

Děkujeme občanům za účast na zasedání zastupitelstva..
Hlavní body ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2021:
- navržena a jednohlasně schválena komise pro inventarizaci majetku obce 2021
- jednohlasně schválen rozpočet obce Dubany na rok 2022
- jednohlasně schválen rozpočtový výhled obce Dubany na rok 2024
- neschválena OZV č. 1/2021 o veřejném pořádku
- jednohlasně schválena OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- schválena OZV č. 3/2021 o poplatku ze psů
- jednohlasně schválen záměr výstavby MŠ – umístění stavby
- jednohlasně schválen návrh na změnu Územního plánu obce Dubany z důvodu výstavby školky
- vzaty na vědomí základní informace o Jihozápadním obchvatu Pardubic
- jednohlasně schválen dodatek ke smlouvě o dopadech č.1/2022 SOP Přelouč a.s.
- jednohlasně schválena volba přísedících Okresní soud Pardubice
- jednohlasně schválen dodatek č. 1 ke smlouvě GPlus s.r.o.
- jednohlasně schválen dodatek č. 1 CNS a.s.
- neschváleno věcné břemeno čp.36 (povoleno bez věcného břemene)
- jednohlasně schválena žádost o dotační program podpory jednotek SDH obcí PaK

HLEDÁ SE!

Byl ukraden skřítek za rybníkem.

Za jakoukoliv informaci děkujeme!

Sdílejte!

Skřítek je poměrně těžký a s námahou by ho unesl jeden silný člověk nebo dva lidé.

Byl umístěn za rybníkem a museli ho táhnout celkem velkou dálku k autu/káře.

Uvítáme i informace kdy jste skřítka viděli naposledy a zda jste neviděli něco podezřelého.

 

Informace zasílejte na: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.č. 723 870 820

a na sociálních sítích obce.

 

 

 

 

Upozorňujeme majitele na zákaz volného pobíhání psů.

Absolutní zákaz vstupu psů platí pro prostory dětských hřišť a multifunkčního hřiště.

Na ostatních plochách, místních komunikacích a veřejné zeleni musí být pes veden na vodítku.