Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Upozornění na konání zasedání Zastupitelstva obce Dubany v úterý 22.3.2022 v 19:30 hodin. Zasedání se koná v sále pohostinství Dubanka.
Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

V termínu 5.3.2021 od  8:40 - 9:10 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s.. Sběr proběhne u staré hasičárny (u křížku).

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla. 

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

V rámci zpětného odběru přebíráme pouze elektrospotřebiče, které jsou v kompletním stavu (tzv. že nejsou kompletně ani částečně demontované).

Časy jsou pouze orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky.

 

SOP a.s. / Marius Pedersen a.s. provozovna Pardubice

 

 

Vážení spoluobčané,

na základě dnešního dopisu hejtmana Pardubického kraje vám sdělujeme následující informace.

Pardubický kraj v současné době zřizuje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a také Krajský sklad humanitární pomoci, do kterého bude svážen materiál, a ze kterého budou následně vypravovány přepravy na překladiště zřízené na hranicích s Ukrajinou.

Obec Dubany zřídilo sběrné místo pomoci v obchodě, kam můžete nosit potřebný materiál každý den v době otevírací doby. 

V současné době jsou potřeba především volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál, dále pak spací pytle a sportovní potřeby pro nouzové přenocování, teplé zimní oblečení a přikrývky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a konzervy.

Děkujeme vám všem za projev solidarity.

V úterý 07.12.2021 v 19:30 hodin se koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná v sále pohostinství Dubanka. 

Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

 

Doplnění ze dne 8.12.2021:

Děkujeme občanům za účast na zasedání zastupitelstva..
Hlavní body ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2021:
- navržena a jednohlasně schválena komise pro inventarizaci majetku obce 2021
- jednohlasně schválen rozpočet obce Dubany na rok 2022
- jednohlasně schválen rozpočtový výhled obce Dubany na rok 2024
- neschválena OZV č. 1/2021 o veřejném pořádku
- jednohlasně schválena OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- schválena OZV č. 3/2021 o poplatku ze psů
- jednohlasně schválen záměr výstavby MŠ – umístění stavby
- jednohlasně schválen návrh na změnu Územního plánu obce Dubany z důvodu výstavby školky
- vzaty na vědomí základní informace o Jihozápadním obchvatu Pardubic
- jednohlasně schválen dodatek ke smlouvě o dopadech č.1/2022 SOP Přelouč a.s.
- jednohlasně schválena volba přísedících Okresní soud Pardubice
- jednohlasně schválen dodatek č. 1 ke smlouvě GPlus s.r.o.
- jednohlasně schválen dodatek č. 1 CNS a.s.
- neschváleno věcné břemeno čp.36 (povoleno bez věcného břemene)
- jednohlasně schválena žádost o dotační program podpory jednotek SDH obcí PaK