Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Zastupitelstvo obce pro volební období 2022-2024.

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce je 7.

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li zřízen) ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Starostka je uvolněná funkce a ostatní členové obecního zastupitelstva jsou neuvolnění. Volba proběhla 17.10.2022 v 19:30.

Odkazy

  • Jednací řád zastupitelstva obce
  • Jednací řád výborů zastupitelstva obce
  • Usnesení, zápisy , program ZO
Jméno Pozice Mobil
Iva Kučerová Starostka 723870820
Leoš Konrád Místostarosta 606772061
Martin Hurdálek Člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru 603146570
Dagmar Haldová Člen zastupitelstva, předseda finančního výboru  
Pavel Ročňák Člen zastupitelstva, předseda pořádkového výboru 724306828
Jana Hrušková Členka zastupitelstva, předsedkyně kulturního výboru  
Martin Matuška Člen zastupitelstva, předseda stavebního výboru 777113942

Na ustavující schůzi zastupitelstva byly jednohlasně schváleny následující výbory:

Martin Hurdálek- předseda kontrolního výboru
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, - kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, - plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 Dagnar Haldová - členka zastupitelstva, předseda finančního výboru
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, - plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Jana Hrušková - členka zastupitelstva, předsedkyně kulturního výboru

Pavel Ročňák - člen zastupitelstva, předseda pořádkového výboru

Martin Matuška - člen zastupitelstva, předseda pořádkového výboru

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00