Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Podepsáno 👍. Z rozhodnutí zastupitelstev obcí Dubany, Staré Jesenčany a Statutárním městem Pardubice přistaví Pardubice , která schválila smlouvu o spolupráci přistavíme Mateřskou školu v Dražkovicích o jednu třídu pro 25 dětí. Smlouva nastavuje férové podmínky financování. Jdeme cestou spolupráce. Přístavba mateřské školy o jednu plnohodnotnou třídu v Dražkovicích, umožní vytvoření prvního společného spádového obvodu v předškolním vzdělávání na území města a bude prospěšná pro všechny tři obce - menší obce si zajistí garanci míst pro své občany a Pardubicím to přinese menší tlak na školky a snahy o účelová přehlašování pobytů.
 
Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (Zapis2023-tisk[1].pdf)Zapis2023-tisk[1].pdf  

Ředitelé základních škol v Pardubicích vyhlašují ZÁPIS  do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2023/2024.
Zápis se bude konat v budovách ZŠ zřizovaných statutárním městem Pardubice.

Informujeme rodiče budoucích prvňáčků, že obec Dubany má uzavřenou Dohodu o školském obvodu ZŠ Štefánikova ul. Pardubice.

 

Upozornění na konání zasedání Zastupitelstva obce Dubany v pondělí 13.12.2022 v 19:30 hodin. Zasedání se koná v přísálí pohostinství Dubanka.
Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-2022.jpg)upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-2022.jpg  

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Vážení občané, 

v pondělí 17.10.2022 si na ustavujícím zasedání OZ Dubany zastupitelé zvolili starostkou obce Ivu Kučerovou a místostarostu Ing. Leoše Konráda.
Předsedkyní  finančního výboru byla zvolena Bc. Dagmar Haldová, předsedou kontrolního výboru Ing. Martin Hurdálek, předsedou pořádkového výboru Pavel Ročnňák, předsedkyní kulturního výboru MUDr. Jana Hrušková a předsedou stavebního výboru Martin Matuška.
Starostka obce bude funkci vykonávat jako uvolněná, rozšíří se úřední hodiny a budete mít možnost navštívit úřad každý den.

Děkujeme všem občanům za vysokou účast ve volbách a projevenou důvěru.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00