Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Úřední deska

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

Je to z důvodu ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 24 / 2017 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme:

  název zveřejněno v elektronické podobě k dispozici v listinné podobobě
§3 Střednědobý výhled rozpočtu odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§11 Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§16 Změna rozpočtu odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§17 Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice

 

Jako členská obec mikroregionu Za Letištěm dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018, dále střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce svazku obcí na adrese www.za-letistem.cz. V listinné podobě je možné do dokumentu nahlédnout na Obecním úřadě obce Ostřešany na adrese Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany, a to vždy v úředních hodinách tohoto městského úřadu.

 

Filtr 
Vyvěšeno Sejmuto Popis Označení (č.j.) Archív
06.05.2024 16.05.2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 ne
12.04.2024 20.05.2024 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí ne
14.05.2024 09.06.2024 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 v obci Dubany ne
16.04.2024 09.06.2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dubany Dubany/OU/ik/108/2024 ne
22.04.2024 09.06.2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 ne
26.04.2024 03.06.2024 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí ne
29.04.2024 16.05.2024 Svazek obcí Za letištěm - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 ne
29.04.2024 16.05.2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Za letištěm ne

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00