Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet

Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb obce a zabezpečení rozvoje obce na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem obce. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba (vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu se sestavuje na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem. Na přípravě rozpočtu se pracuje již od 1.7. běžného roku, a to postupně ve třech verzích, z níž poslední je předkládaná ke schválení v zastupitelstvu obce do 31.12. předchozího roku. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. Součástí závěrečného účtu obce je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce. Návrh rozpočtu a závěrečného účtu obce musí být zveřejněn (na úřední desce a na webových stránkách obce) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k těmto materiálům mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Rok 2020

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
04.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 5e316a4c9ae3d-schvaleny-strednedoby2020.pdf
17.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020 5e31690c2753d-schvaleny-rozpocet-na-rok-2020.pdf

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha

 

Závěrečný účet

Zveřejněno Popis Příloha

Rok 2019

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
20.03.2019 Rozpočtový výhled pro rok 2019 5e2d6823460a2-rozpoctovyvyhled2019.pdf
10.12.2018 Schválený rozpočet na rok 2019 5e2d64abecb28-rozpocet2019schvaleny.pdf

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha
30.12.2019 Rozpočtové opatření 17/2019 5e2d89a65a4b0-ro172019.pdf
02.12.2019 Rozpočtové opatření 16/2019 5e2d897c854e7-ro162019.pdf
02.12.2019 Rozpočtové opatření 15/2019 5e2d8958dda1b-ro152019.pdf
04.11.2019 Rozpočtové opatření 14/2019 5e2d89313c1e9-ro142019.pdf
04.11.2019 Rozpočtové opatření 13/2019 5e2d884ea11b7-ro132019.pdf
30.09.2019 Rozpočtové opatření 12/2019 5e2d8809290c8-ro122019-1.pdf
23.09.2019 Rozpočtové opatření 11/2019 5e2d84467758c-ro112019-1.pdf
26.08.2019 Rozpočtové opatření 10/2019 5e2d841b18465-ro102019.pdf
24.06.2019 Rozpočtové opatření 9/2019 5e2d83f071de4-ro92019.pdf
17.06.2019 Rozpočtové opatření 8/2019 5e2d83ccc6dbe-ro82019.pdf
10.06.2019 Rozpočtové opatření 7/2019 5e2d83a30732b-ro72019-1.pdf
04.06.2019 Rozpočtové opatření 6/2019 5e2d83553a12a-ro62019.pdf
04.06.2019 Rozpočtové opatření 5/2019 5e2d8333b711b-ro52019.pdf
22.04.2019 Rozpočtové opatření 4/2019 5e2d830e0c14e-ro42019.pdf
29.03.2019 Rozpočtové opatření 3/2019 5e2d82e477d64-ro32019.pdf
25.03.2019 Rozpočtové opatření 2/2019 5e2d68a7cbf25-ro22019.pdf
21.01.2019 Rozpočtové opatření 1/2019 5e2d686a520e2-ro12019.pdf

 

Závěrečný účet

Zveřejněno Popis Příloha

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016