Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

4. Pěstitelský košt

Informace ke 4. Pěstitelskému koštu

PRAVIDLA PĚSTITELSKÉHO KOŠTU POŘÁDANÉHO ZO ČZS DUBANY

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro košt poskytne řádně označený vzorek v množství pálenka 0,5 l a víno 0,75 l

 1. Vzorky je potřeba odevzdat včas, v termínu
 2. Soutěž má tři kategorie: pálenka, víno a likéry
 3. Při předání vzorku oznámí účastník jméno a příjmení, druh ovoce, rok výroby
 4. Vzorky v soutěži jsou nevratné
 5. Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen
 6. Degustace a bodování vzorků probíhá anonymně (každý vzorek je označen pouze číslem)
 7. Koštovací komise z veřejnosti obdrží bodovací lístek, kde budou jednotlivé vzorky očíslovány
 8. Vzorky pálenky jsou hodnoceny body 6 - 0. Hodnotí se chuť.
 9. U vína hodnotíme vzhled, vůni a chuť body 5 – 1.
 10. Po odevzdání posledního bodovacího lístku se body jednotlivých vzorků sčítají a určuje se výsledné pořadí. V případě bodové shody určí předseda vítěze opětovným koštem nerozhodných vzorků (tzv. rozstřel)
 11. Odtajnění vzorků proběhne při vyhodnocení výsledků
 12. Průběh koštu řídí a organizuje pořadatelská komise, která přijímá vzorky do soutěže a stanovuje počet vzorků k hodnocení.

Složení pořadatelské komise: př. Huňáček, př. Kučera, př. Vaníček
Předseda komise: př. Kučera

PROGRAM ČTVRTÉHO ROČNÍKU PĚSTITELSKÉHO KOŠTU POŘÁDANÉHO ZO ČZS DUBANY 18.3.2023

 13:00 - 13:30               PREZENTACE HODNOTÍCÍCH

13:30                          ZAHÁJENÍ, SEZNÁMENÍ S PRAVIDLY

13:45 – 16:00              KOŠTOVÁNÍ A DISKUSE NAD VZORKY

Do 16:00                     ODEVZDÁNÍ DEGUSTAČNÍCH LÍSTKŮ DO HODNOCENÍ

16:00 – 17:30              VYHODNOCENÍ DEGUSTAČNÍCH LÍSTKŮ, PŘÍTOMNÍ POKRAČUJÍ V OCHUTNÁVCE

17:30                          VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, PŘEDÁNÍ CEN

                                  POKRAČUJE VOLNÁ ZÁBAVA

 

OD 15:00 HODIN NÁS BUDE S HARMONIKOU DOPROVÁZET P. KARABEC

V PERGOLE BUDE K PRODEJI OVAR

PŘEJEME PŘÍJEMNÝ DEN

1. Pěstitelský košt

Video z prvního pěstitelského koštu z roku 2017.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00