Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců.

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

 

kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice