Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

V sobotu 20. 08. 2022 od 13:00 hodin u nádrže v Čepí proběhne další ročník akce Hry bez hranic, s podtitulem „DYCKY ČEPÍ od historie po současnost“.

Dle stanovených pravidel, je pro účast Duban potřeba složit tým z 5 soutěžících + 1 náhradník, z toho je podmínkou mít v týmu minimálně dvě ženy. Věk účastníků je stanoven na spodní hranici 18 let kvůli bezpečnosti, horní věková hranice je neomezena.

Manuál se soutěžemi dostanete přímo na místě.

Startovné za tým hradí obec Dubany.

V případě extrémních komplikací – neřízení vlády anebo nepříznivé počasí, bude stanoven jiný termín.

Prosíme o nahlášení se soutěžících do 15. června 2022 Nadě Kolískové, tel 728 783 208.