Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000381
Odesláno: 14.10.2020 22:21:00
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000380 vydanou 14.10.2020 v 21:35:22 hodin
Územní platnost: ORP PardubiceMeteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat prohlubující se tlaková níže, postupující z Balkánu nad Polsko.


Výskyt jevu
Povodňové ohrožení
Extrémní st. nebezpečí
14.10. 22:30  –  do odvolání
15.10. 01:30
Popis: Povodně. 3. (nejvyšší) stupeň povodňové aktivity Na Chrudimce v některých říčních profilech. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a může omezit lidskou činnost. hlásném profilu Nemošice bude v nejbližší době dosažen 3. SPA.
Doporučení: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
Povodňové ohrožení Extrémní st. nebezpečí
15.10. 01:30  –  do odvolání
Popis: Povodně. 3. (nejvyšší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a může omezit lidskou činnost.
Doporučení: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00