Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Svatba v Dubanech

Svatby v Dubanech jsou pro nás mimořádnou událostí. V Dubanech můžete vstoupit do manželství pod naší krásnou stoletou lípou, na nádvoří Dubanky, v prostorách Dubanky nebo na Obecním úřadě.  Svatební obřad nabízíme pro svatebčany, kdy alespoň jeden má trvalý pobyt v Dubanech.

Pokud byste měli zájem o svatební obřad, kontaktujte prosím OÚ Dubany a matriku Magistrátu města Pardubice.

Matrikářka snoubence seznámí se svatebním kalendářem a ti  na matrice vyplní dotazník k uzavření manželství .

 Dokumenty nutné k předložení na matriku v Pardubicích:

- rodné listy - originály
- platné občanské průkazy
- rozvedení - rozsudek o rozvodu, opatřený doložkou právní moci (originál)
- ovdovělí - úmrtní list zemřelého manžela/ky (originál)
- nezletilí - (starší 16 let) - právoplatné soudní rozhodnutí o povolení uzavřít sňatek, opatřené doložkou právní moci (o tento doklad je nutné požádat spolu se svými rodiči u příslušného soudu)