Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Obec Dubany zveřejňuje

ZÁMĚR NA PRONÁJEM

následující nemovitosti:

část obecního domu č. p. 52 v Obci Dubany, a to konkrétně obchod včetně příslušenství za účelem poskytování prodeje potravin a dalšího smíšeného zboží.

č.j.: Dubany/OU/003/000398/2019

Nemovitost se nachází v katastrálním území Dubany nad Bylankou, obec Dubany, a je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dubany, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální

pracoviště Pardubice.

Zájemci mohou podávat své  nabídky  na adresu „Obec Dubany  23,  PSČ 530 02", na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 723 870 820.

 

Další podmínky záměru:

 1. Obec si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a udání důvodu.
 2. Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
 3. Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek a o výběru nejvýhodnější nabídky.
 4. Obec si vyhrazuje účel nájmu výše uvedené nemovitosti a další podmínky jeho průběhu uvedené v tomto záměru:
  • účel nájmu poskytování prodeje potravin a dalšího smíšeného zboží;
  • doba nájmu od 1. 2. 2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce;
  • roční nájemné min. 1,- Kč;
  • nájemce bude hradit veškeré služby spojené s nájmem (vodné, stočné, elektřinu, topivo), revize ,
  • údržba veškerého inventáře, zařízení a příslušenství včetně jeho obnovy, bude-li spotřebován nebo neschopen dalšího využívání;
  • nájemce bude udržovat čistotu a pořádek v pronajatých prostorách.
 5. Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou realizovány na náklady zájemců.
 6. Nabídka bude písemně a bude obsahovat identifikaci zájemce (jméno, příjmení nebo název společnosti, IČ, telefonní případně e-mailový kontakt, sídlo nebo adresa trvalého pobytu, osoba oprávněná za zájemce jednat, výše měsíčního nájemného, doba trvání nájmu – zahájení a

 

V Dubanech 22. 11. 2019

 

 

Iva Kučerová

         Starostka obce Dubany