Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

V úterý 07.12.2021 v 19:30 hodin se koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná v sále pohostinství Dubanka. 

Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

 

Doplnění ze dne 8.12.2021:

Děkujeme občanům za účast na zasedání zastupitelstva..
Hlavní body ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2021:
- navržena a jednohlasně schválena komise pro inventarizaci majetku obce 2021
- jednohlasně schválen rozpočet obce Dubany na rok 2022
- jednohlasně schválen rozpočtový výhled obce Dubany na rok 2024
- neschválena OZV č. 1/2021 o veřejném pořádku
- jednohlasně schválena OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- schválena OZV č. 3/2021 o poplatku ze psů
- jednohlasně schválen záměr výstavby MŠ – umístění stavby
- jednohlasně schválen návrh na změnu Územního plánu obce Dubany z důvodu výstavby školky
- vzaty na vědomí základní informace o Jihozápadním obchvatu Pardubic
- jednohlasně schválen dodatek ke smlouvě o dopadech č.1/2022 SOP Přelouč a.s.
- jednohlasně schválena volba přísedících Okresní soud Pardubice
- jednohlasně schválen dodatek č. 1 ke smlouvě GPlus s.r.o.
- jednohlasně schválen dodatek č. 1 CNS a.s.
- neschváleno věcné břemeno čp.36 (povoleno bez věcného břemene)
- jednohlasně schválena žádost o dotační program podpory jednotek SDH obcí PaK