Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Pozvánka na členskou schůzi

Spolku Dubany, z.s.

Dne 12.února 2018 proběhne od 18:00 členská schůze Spolku Dubany, z.s. v Pohostinství Dubanka – přísálí

Srdečně zveme všechny členy a zájemce o členství!

Program schůze je následující:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze
 3. Schválení navrženého programu jednání členské schůze
 4. Schválení nových členů spolku
 5. Volba rady spolku (předseda, místopředseda, pokladník)
 6. Organizace dětského maškarního plesu
 7. Dílčí rekonstrukce hřiště na návsi
 8. Kulturní vyžití a akce 2018
 9. Sportovní vyžití a akce 2018
 10. Diskuse
 11. Závěr

Prosíme všechny členy, aby se schůze zúčastnili. V případě, že nebudeme usnášeníschopni (50% členů), bude se muset schůze do 1 měsíce opakovat.

Připomínky, náměty, účast můžete zasílat na tel. číslo 606 772 061, Facebook (obce Dubany), www.dubany.cz sekce spolek.

Zájemci o členství mají možnost odevzdat přihlášku elektronicky na www.dubany.cz nebo na členské schůzi.

Těšíme se na vás, rada spolku.