Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

ZO ČZS Dubany pořádala v sobotu 13.1.2018 druhý ročník pěstitelského koštu, který se konal v pohostinství Dubanka.

20 vystavovatelů přihlásilo do soutěže celkem 33 vzorků vín, 15 vzorků pálenek a 8 vzorků likérů.

Celým dnem provázel předseda koštovací komise Stanislav Kučera, který nejdříve přivítal milého hosta 1. místopředsedkyni Senátu PČR Mgr. Miluši Horskou, předsedu Územního sdružení ČZS Pardubice Ing. Ivana Sádovského a přítomné starosty obcí Dubany, Třebosice a St. Mateřov. Tyto tři obce pěstitelský košt finančně podpořily.

Úvod koštu provoněl ovar a svařené víno na nádvoří Dubanky, kde se účastníci řádně posilnili na samotný košt, který byl zahájen ve 12:00 hodin.

V kategorii pálenek bylo odevzdáno 14 platných bodovacích lístků, v kategorii likérů 9 a víno bodovalo 16 skupinek bodujících. Bodování vzorků bylo ukončeno po 14. hodině.

To byl čas, kdy přítomné pozdravila senátorka  Miluše Horská, starostka Duban Iva Kučerová i Ing. Sádovský, který při té příležitosti předal do rukou jednatelky ZO ČZS Dubany stříbrnou medaili a finanční dar 1 000,- Kč udělené republikovou radou ČZS za přínos ČZS .

Po vyhodnocení odevzdaných lístků přišlo na řadu s napětím očekávané vyhlášení výsledků. Pro první tři z každé kategorie čekalo ocenění a věcné ceny. Ceny předali Miluše Horská s Ivanem Sádovským. Paní senátorka navíc každému oceněnému předala ještě cenu senátorky.

A zde jsou stupně vítězů!

Kategorie víno:
1. Rybízové víno vzorek č.32 Marie Jeřábková
2. Víno z květu černého bezu vzorek č.17 Stanislav Kučera
3. Víno z květu černého bezu vzorek č.1 Ing. Leoš Konrád

 

Kategorie pálenky:
1. Švestka/broskev vzorek č.15 Tomáš Procházka
2. Švestka    vzorek č.7 Stanislav Kučera
3. Broskev vzorek č.9 Ladislav Halda

 

Kategorie likéry:
1. Medovina vzorek č.1 Ladislav Skřek
2. Ořechovice   vzorek č.2 Josef Bořek
3. Šípkový likér  vzorek č.4 Stanislav Kučera


Po vyhlášení vítězů proběhlo společné fotografování a poděkování pořadatelům a organizátorům. Účastníci koštu dále diskutovali nad vítěznými vzorky a pokračovali v zábavě. Po celou dobu programu nás na harmoniku doprovázel pan Pecka z Turkovic.

Závěrem můžeme hodnotit druhý pěstitelský košt jako úspěšný.