Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Dubany mají v dlouhodobém programu rozšiřování zeleně a ochranu životního prostředí. I v letošním roce máme v plánu doplnění dřevin na několika místech v obci.

Pamětníci jistě přivítají obnovení třešňové aleje nad statkem. Zůstal tam jeden solitér z původního stromořadí, odkud se odpíchneme a dosázíme další kusy podél polní cesty.

Dalším velkým projektem bude osázení toku Dubanky směrem na Starý Mateřov v našem katastru, za zastávkou V alejích vznikne nová třešňová alej a Hliníky nově olemuje velké lipové stromořadí. Tyto tři místa chceme ozelenit díky dotaci ze Národního programu Životního prostředí, o kterou jsme právě požádali.

A protože jsme součástí uskupení MAS Železnohorský region, máme možnost požádat o grant na výsadbu i z tohoto uskupení. Nabízená finanční částka sice není vysoká, ale žádost o grant na dosázení ovocného sadu za rybníkem je již odeslána.

Tím nejdůležitějším, co budoucím generacím předáváme, je místní příroda a úcta k ní. Věřím, že to naše děti ocení.

Vážení občané,

Obecní zastupitelstvo obce Dubany vám přeje radostné Velikonoce.

Naše obec již po osmé zorganizovala akci Ukliďme Česko. Je skvělé, že odpadu každý rok ubývá. V prvních ročnících jsme z našeho katastru vyváželi odpad v kontejnerech. Letos stačil hasičský přívěs, který ani nebyl plný.

Odměnou bylo pro každého účastníka akce pohoštění, které si společně opekli na ohýnku za hasičárnou a dobrý pocit z provedené práce.  Děkuji všem, kterým není lhostejné naše životní prostředí a zúčastnili se akce, jmenovitě Naďě Kolískové za zorganizování akce a Pavlovi Ročňákovi za odvoz odpadu na skládku.

8. ročník dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Dubany.
Sraz u hasičárny, ochranné pomůcky, občerstvení zajištěno.

Sobotní dopoledne strávili dubanští rybáři a hasiči prací kolem našeho rybníku.
Přes poměrně chladné počasí se jich dostavilo cca 30. Sešli se, aby zlikvidovali škody, které nadělala nedávná vichřice a pokáceli uschlou břízu a vrby.
Vám všem, kteří jste v sobotu přišli na brigádu, patří nejen obrovské poděkování, ale také můj obdiv za neskutečný kus práce, který jste udělali!
Je radost žít v obci, kde lidem záleží na jejich okolí a jsou ochotni věnovat svůj volný čas jeho zvelebení.
Ještě jednou velké díky!!!

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00