Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Sobotní dopoledne strávili dubanští rybáři a hasiči prací kolem našeho rybníku.
Přes poměrně chladné počasí se jich dostavilo cca 30. Sešli se, aby zlikvidovali škody, které nadělala nedávná vichřice a pokáceli uschlou břízu a vrby.
Vám všem, kteří jste v sobotu přišli na brigádu, patří nejen obrovské poděkování, ale také můj obdiv za neskutečný kus práce, který jste udělali!
Je radost žít v obci, kde lidem záleží na jejich okolí a jsou ochotni věnovat svůj volný čas jeho zvelebení.
Ještě jednou velké díky!!!

8.3.2022 se v pohostinství Dubanka sešly ženy a dívky, které přijali pozvání starostky obce na oslavu MDŽ. Po dlouhé odmlce způsobené pandemií Covid 19 bylo na všech vidět radost z možnosti popovídat si se sousedkami o věcech vážných i nevážných. Na úvod Iva Kučerová všechny přivítala a pár větami připomněla stávku amerických švadlen, která se nesla pod heslem „chléb a růže“. Chléb symbolizoval ekonomické jistoty a růže lepší kvalitu života.  Obě tyto důležité hodnoty dubanské ženy symbolicky poslaly na válkou zmítanou Ukrajinu, ale i ženám v každém koutku světa, kde nejsou samozřejmostí.

Náladu zpříjemnila Laďka Konrádová hrou na piano.

Každá žena odcházela s kytičkou a přáním častějších setkání.

STAROSTKA OBCE SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

mezinárodní

DEN ŽEN

Na pozadí stávky newyorských švadlen v roce 1908.

8. března 2022

 

v čase od 18:00 hodin

v Dubance

Jedná se o dámskou jízdu!

 

 

Z důvodu vysokého stupně nebezpečí upozorňujeme občany, aby  nechodili na procházku na stezku kolem rybníka a pod vysoké stromy na návsi. 

Již nyní je několik stromů popadaných.

Obec po uklidnění počasí zorganizuje úklid spadaných stromů a větví.

Dobrý den,

dle dnešních informací z Pardubického kraje, od pondělí 31.1.2022 dojde k zrušení některých spojů společnosti ARRIVA. Tato společnost zajištuje i dopravní obslužnost obce Dubany.

Stále platí nabídka obce o zajištění dětí jedoucích do škol viz. článek:
https://www.dubany.cz/index.php/obec/540-opatreni-ou-dubany-k-doprave-deti-a-mladeze-do-skol

Naše linka 650606 jezdí zatím bez omezení. Vývoj se ale nedá predikovat. Viz aktualizovaní tabulka:
https://www.pardubickykraj.cz/article.aspx?managePreview=ok&thema=3472&category=&language=1&item=111177

Aktuální informace lze ověřit na dispečinku IREDO:
www.oredo.cz

 

 

 

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00