Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Vážení občané,

Obecní zastupitelstvo obce Dubany vám přeje radostné Velikonoce.

Naše obec již po osmé zorganizovala akci Ukliďme Česko. Je skvělé, že odpadu každý rok ubývá. V prvních ročnících jsme z našeho katastru vyváželi odpad v kontejnerech. Letos stačil hasičský přívěs, který ani nebyl plný.

Odměnou bylo pro každého účastníka akce pohoštění, které si společně opekli na ohýnku za hasičárnou a dobrý pocit z provedené práce.  Děkuji všem, kterým není lhostejné naše životní prostředí a zúčastnili se akce, jmenovitě Naďě Kolískové za zorganizování akce a Pavlovi Ročňákovi za odvoz odpadu na skládku.

8. ročník dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Dubany.
Sraz u hasičárny, ochranné pomůcky, občerstvení zajištěno.

Sobotní dopoledne strávili dubanští rybáři a hasiči prací kolem našeho rybníku.
Přes poměrně chladné počasí se jich dostavilo cca 30. Sešli se, aby zlikvidovali škody, které nadělala nedávná vichřice a pokáceli uschlou břízu a vrby.
Vám všem, kteří jste v sobotu přišli na brigádu, patří nejen obrovské poděkování, ale také můj obdiv za neskutečný kus práce, který jste udělali!
Je radost žít v obci, kde lidem záleží na jejich okolí a jsou ochotni věnovat svůj volný čas jeho zvelebení.
Ještě jednou velké díky!!!

8.3.2022 se v pohostinství Dubanka sešly ženy a dívky, které přijali pozvání starostky obce na oslavu MDŽ. Po dlouhé odmlce způsobené pandemií Covid 19 bylo na všech vidět radost z možnosti popovídat si se sousedkami o věcech vážných i nevážných. Na úvod Iva Kučerová všechny přivítala a pár větami připomněla stávku amerických švadlen, která se nesla pod heslem „chléb a růže“. Chléb symbolizoval ekonomické jistoty a růže lepší kvalitu života.  Obě tyto důležité hodnoty dubanské ženy symbolicky poslaly na válkou zmítanou Ukrajinu, ale i ženám v každém koutku světa, kde nejsou samozřejmostí.

Náladu zpříjemnila Laďka Konrádová hrou na piano.

Každá žena odcházela s kytičkou a přáním častějších setkání.