Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (JednaciRadKV.pdf)Jednací řád kontrolního výboru  

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo obce Dubany ustavilo pro toto volební období  Kontrolní výbor Zastupitelstva obce v počtu 3 členů. Kontrolní výbor projednává na svých pravidelných jednáních důležité otázky týkající se plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Vzhledem ke snaze o maximální transparentnost při řešení důležitých problémů obce a jeho občanů budou veškeré zápisy z jednání Kontrolního výboru zveřejňovány na této webové stránce.

    Kontrolní výbor:
  • Bc. Martin Hurdálek, DiS. - předseda kontrolního výboru
  • Bc. Eliška Zelinková - členka kontrolního výboru
  • Jakub Uttendorfský - člen kontrolního výboru