Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Výjimka z územního plánu ??? WTF ?

 • V84
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 4 měsíců zpět #728 od V84
Výjimka z územního plánu ??? WTF ? vytvořil uživatel V84
Dobrý den,
mohl by mi někdo ze zastupitelů objasnit, proč byla zastupitelstvem odsouhlasena výjimka z územního plánu (dále jen ÚP) na sklon střechy???

Obecně vzato oficiálně nic jako „výjimka z územního plánu neexistuje“ a zákon nic takového nezná. Ono by to bylo i proti logice věci vydávání územních plánů. Jak jistě víte, ÚP je vydáván formou opatření obecné povahy a mají právo se k němu vyjádřit všichni, jejichž práv by se to mohlo nějakým způsobem dotýkat, což jsou v tomto případ stovky lidí (obyvatel obce a také všech vlastníků nemovitostí atd.).

A právě proto, že ÚP se týká stovek lidí, neexistuje nic jako „výjimka z územního plánu“, protože jakoukoliv dodatečně (zastupitelstvem) schválenou výjimkou byste mohli obejít stovky lidí a ošidit je na jejich právech!

Když někdo potřebuje udělat změnu, protože mu ÚP třeba nevyhovuje, zažádá se o změnu ÚP a tato změna ÚP se vždy znova projednává jako opatření obecné povahy a mají právo se k ní vyjádřit všichni občané, jejichž práva by to mohlo omezit. Ale to trvá dlouho a změnu ÚP by si v takovém případě měl hradit soukromý investor, protože změnu svým požadavkem vyvolal.

Jinak jakékoliv výjimky by správně měli sloužit k tomu, aby byly použity opravdu ve výjimečných případech. Proto je to výjimka a ne pravidlo. A u ÚP to platí obzvlášť, jinak bychom tu taky mohli mít třeba čtyřpatrové bytovky. A aby tu nebyly, je tu proto ÚP, který by se měl dodržovat.

Bohužel ve skutečnosti většinou slouží výjimky k tomu, aby je někdo využíval a zneužíval a „ohýbal zákon“ ve svůj prospěch.

A tak tomu je bohužel i v tomto případě, kdy soukromý investor porušil ÚP a zastupitelstvo obce následně výjimkou dodatečně „zlegalizuje“ jeho porušení. Bohužel v tomto případě koná zastupitelstvo sice legálně (?) a přece by to tak nemělo být, protože zastupitelé si udělali vlastní výklad ÚP, respektive použili jen část, která se jim hodila pro jejich rozhodování.

V územním plánu se totiž doslovně uvádí:
„střecha sklonitá s minimálním sklonem 17°, obec může usnesením zastupitelstva povolit výjimku z této podmínky u architektonicky a urbanisticky kvalitního řešení

A mně by zajímalo, proč zastupitelstvo změnu schválilo? Rozhodně to nebylo kvůli architektonicky a urbanisticky kvalitnímu řešení. Jak sami zastupitelé uvádí v zápisu z jednání zastupitelstva, projektant prý udělal chybu. To, že někdo nakreslí střechu v jiném sklonu, než požaduje ÚP a následně se snaží zlegalizovat svoji chybu, by asi neměl být ten pravý důvod proč obcházet obecně zažité postupy ohledně územního plánování a ohýbat si zákony, vyhlášky a předpisy podle sebe. Stačí, že máme takového prezidenta a politiky. Navíc silně pochybuji o tom, že by projektant udělal chybu. Každý projektant (developer obzvlášť) ví, že než začne cokoliv projektovat, prostuduje si územní plán a zjistí si požadavky úřadů na výstavbu. Většinou je to ale tak, že investor stavby chce hezký barák (třeba plochou střechu) a prostě „to zkusí“. No a buď to přes stavební úřad projde anebo ne a když to neprojde, začnou se hledat kličky a výjimky v zákonech a předpisech a územních plánech, nebo pomůže třeba někdo známy v zastupitelstvu.

Navíc vůbec nechápu, proč byla změna schválena, když ona zmiňovaná a nově budovaná nemovitost ještě nestojí a změnit sklon střechy je ten nejmenší problém, protože na spodní stavbu to nemá absolutně žádný vliv. Rozhodně jednodušší by bylo upravit sklon na požadovaných minimálně 17°, než si ohýbat zákony a předpisy podle sebe. Ale tady se prostě evidentně chtělo vyhovět investorovi (kdo ví proč), i když je to v rozporu s ÚP. Chápal bych to, kdyby už byla střecha se špatným sklonem hotová (k čemuž by nemělo nikdy dojít, protože taková stavba by neměla dostat stavební povolení) a bylo by potřeba dát souhlas kvůli kolaudaci třeba. Tam asi nikdo hotový dům bourat nebude. Ale proč zastupitelé úmyslně dopředu „legalizují“ porušení ÚP, který sami schválili a vydali? Kdo na tom má jaký zájem?

Svým jednáním se zastupitelé vysmívají všem poctivým občanům, kteří tyto předpisy dodržují a ještě dávají návod ostatním, jak porušit územní plán a jak to udělat, když jim nevyhovuje požadavek na minimální sklon střechy viz věta z jednání „projektant má vyzvat stavebníka, aby zažádal o výjimku z územního plánu a až potom pokračovat v tvorbě PD“.

Zastupitelé se tak, ač stavební vzdělání má možná jeden(?) z nich, pasovali sebevědomě do role architektů a urbanistů a budou posuzovat žádosti o výjimky a rozhodovat, zda se jedná o architektonicky a urbanisticky kvalitní řešení…. Bůh s námi. Anebo si budou ÚP vykládat po svém, jak jim (nebo i ostatním) vyhovuje a jako se to děje teď.

To jste ten územní plán nemuseli ani vydávat, když dáte výjimku každému, kdo projeví zájem a když je to v zájmu zastupitelů či investorů. Vždyť ono je jedno, jak bude ta obec vypadat. Klidně schválíme přízemní bungalov s plochou střechou mezi stávající domky se sedlovou střechou. Hlavně když jsou dotyční spokojeni. Co na tom, že je to v rozporu s ÚP.

Takže ještě jednou. Nic jako výjimka z územního plánu neexistuje a jakákoliv stavba by měla splňovat požadavky v ÚP uvedené. A pokud chce někdo stavbu jinou, ať si projedná změnu ÚP, tak jako se to děje ve všech civilizovaných obcích. Anebo ať někdo doloží, že se jedná o architektonicky a urbanisticky kvalitní řešení a pak v opravdu výjimečných případech je možné to schválit. Ale dodatečná legalizace porušení ÚP opravdu ne.

Rozhodnutí zastupitelstva v tomto případě považuji za bezdůvodné zlegalizování porušení územního plánu a výsměch všem soukromým poctivým stavebníkům i občanům, jejichž práva jsou tu obcházena. Hlavně je to i pohrdání celou obcí a její architekturou a vzhledem.

A až Vám někomu z obyvatel obce vyroste vedle domu něco příšerného, co tam podle ÚP nepatří, nedivte se. Určitě se bude jednat o architektonicky a urbanisticky kvalitní řešení, posvěcené zastupiteli obce.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • LEKO
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 4 měsíců zpět #729 od LEKO
Odpověděl LEKO pro téma Výjimka z územního plánu ??? WTF ?
- Posouzení souladu záměru s platným územním plánem je v kompetenci stavebního úřadu.
- Obec byla stavebním úřadem vyzvána k posouzení možnosti udělení vyjímky z minimálního sklonu střechy - viz. ustanovení územního plánu F - podmínky pro využití ploch - zóna BV bydlení - venkovské (střecha sklonitá s minimálním sklonem 17°, obec může usnesením zastupitelstva povolit výjimku z této podmínky u architektonicky a urbanisticky kvalitního řešení“)
-Zastupitelstvo obce posoudilo předložený návrh rodinného domu a přijalo usnesení, že na jeho umístění lze udělit výjimku z ustanovení územního plánu.
Zdůvodnění:
Navržený objekt leží na okraji obce v nové zástavbě rodinných domů. Jeho umístění nenarušuje panorama obce ani lokální urbanistické situace. Zachována je sklonitost střechy, upraven je pouze minimální sklon. Předložený návrh považuje zastupitelstvo obce za kvalitní architektonické a urbanistické řešení.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • V84
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 4 měsíců zpět #730 od V84
Odpověděl V84 pro téma Výjimka z územního plánu ??? WTF ?
Přesně jak jsem uvedl. Zastupitelé se sebevědomě pasovali do role architektů a urbanistů o "odborně" posoudili obyčejný rodinný dům jako kvalitní architektonické a urbanistické řešení. Posouzení, na které by si netroufl kdejaký architekt, zvládnou zastupitelé levou zadní.

Prosím tedy o zdůvodnění, co je na obyčejném rodinném domu tak kvalitně architektonicky řešeno, že si zasloužil výjimku.

Nebo to jen vyhovovalo všem zúčastněným ?

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • LEKO
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 4 měsíců zpět - 4 roků 4 měsíců zpět #732 od LEKO
Odpověděl LEKO pro téma Výjimka z územního plánu ??? WTF ?
Zastupitelé se nikam nepasovali ale jednali v souladu s platnými zákony a předpisy. <strong>Museli</strong> rozhodnout na základě svého nejlepšího svědomí a vědomí.
Magistrát města Pardubice je ten kdo má kompetentní lidi, kteří posoudí soulad s územním plánem a mají poslední slovo a vydávají rozhodnutí.

Pokud máte podezření, že zastupitelé nejednají dle zákonů ČR a podle nejlepšího svědomí a vědomí, napište konkrétně o co se jedná. Vaše nesmyslné naznačování je na hranici pomluvy.

Pokud povedete diskuse v tomto nekonkrétním pomlouvačném duchu nebude na ně odpovídáno.
Tímto příspěvkem uzavírám i svoje odpovědi na toto vlákno.

Leoš Konrád


Přesně jak jsem uvedl. Zastupitelé se sebevědomě pasovali do role architektů a urbanistů o "odborně" posoudili obyčejný rodinný dům jako kvalitní architektonické a urbanistické řešení. Posouzení, na které by si netroufl kdejaký architekt, zvládnou zastupitelé levou zadní.

Prosím tedy o zdůvodnění, co je na obyčejném rodinném domu tak kvalitně architektonicky řešeno, že si zasloužil výjimku.

Nebo to jen vyhovovalo všem zúčastněným ?

Poslední změna: 4 roků 4 měsíců zpět uživatelem LEKO.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Více
4 roků 4 měsíců zpět #733 od Eliška Zelinková
Odpověděl Eliška Zelinková pro téma Výjimka z územního plánu ??? WTF ?
Patriku,
přestože ti již dostatečně odpověděl místostarosta obce, rád bych se také vyjádřil k tvému příspěvku, ve kterém napadáš zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) a nepřímo tvrdíš, že ZO ošidilo občany na jejich právech, zneužilo a využilo zákon ve svůj prospěch či dokonce naznačuješ, že ZO tím sledovalo nějaký svůj zájem.
Proti tvému tvrzení se musím důrazně ohradit!! Pokud máš jediný důkaz o tom, že ZO sledovalo něčí zájem, vyzývám tě, abys jej předložil na příštím veřejném zasedání. Pakliže ho nemáš (což všichni víme), požaduji tvoji omluvu. Zároveň se ptám, který konkrétní zákon ZO při schvalování výjimky porušilo a tím tak ošidilo občany obce na jejich právech?

Nicméně:

Obec Dubany má Územní plán, který prošel řádným schvalovacím procesem a byl vyhlášen formou opatření obecné povahy (dále jen „OOP“). S tímto smíšeným správním aktem máš dostatek zkušeností z dob schvalování dopravního značení v obci, které se díky tvým námitkám protáhlo o cca 2 roky. Kdokoliv, kdo se cítí být dotčen či ohrožen na svých právech plánovaným OOP, má možnost vznést před schválením OOP námitku a správní orgán je povinen se jí zabývat. Pokud vím, neučinil jsi tak.
To, že se ZO bude zabývat Žádostí o výjimku z Územního plánu, bylo s týdenním předstihem avizováno v Oznámení o zasedání ZO, bod programu č. 8. Veškerá zasedání ZO jsou ze zákona veřejná, tudíž kdokoliv, kdo měl zájem v této věci vyjádřit svůj názor, měl dostatek prostoru. Rovněž jsi tak neučinil.
Ono počkat až na věc rozhodnutou a pak se schovat za monitor a napsat urážlivý příspěvek, který napadá ZO z pletich a ohýbání zákonů, to opravdu není hrdinství, navíc když na tom není kus pravdy!!

Ale abychom se bavili konkrétně:

Ptáš se, proč ZO schválilo výjimku z Územního plánu. Obecní úřad Dubany není správním orgánem ve věci udělování stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že stavební úřad podmínil vydání stavebního povolení zmiňovaného RD touto výjimkou, bylo ZO povinno se s žádostí o výjimku vypořádat. ZO ji na veřejném zasedání schválilo, protože jako nejvýše postavený orgán obce, který je zároveň jediný orgán územní samosprávy zakotvený v Ústavě ČR, má tu pravomoc a odpovědnost svým usnesením o takové výjimce rozhodnout. Schválení výjimky je tedy legitimním a legálním rozhodnutím ZO. Jak sám totiž píšeš, v územním plánu se doslovně uvádí, že …obec může usnesením zastupitelstva povolit výjimku….(část F, zóna BV bydlení).

Dále vyjadřuješ svoje nepochopení, proč byla výjimka schválena a dokonce narážíš na vzdělání zastupitelů. Jsem sice vlastníkem „pouze“ vysokoškolského diplomu z Právnické fakulty MU, nicméně nejsem si vědom toho, že zákonodárce podmínil rozhodování ZO v jednotlivých odborných věcech konkrétním odborným vysokoškolským diplomem. Pokud se však nemýlím, tak právě pouze v oboru vysokoškolsky vzdělaný člověk je oprávněn tvořit (NE schvalovat) územní plán. Určitě tedy věděl, kdo bude schvalovat případnou výjimku, a přesto ji v územním plánu ponechal. Možná právě proto, že územní plán je stižen určitou rigiditou, jak sám ve svém příspěvku naznačuješ. Odpovědnost a pravomoc rozhodnout o vypracování, formulovat zadání a koncept a v neposlední řadě rozhodnout o přijetí územního plánu je však samozřejmě v pravomoci ZO. Věci, které upravuje územní plán obce, taktéž patří mezi otázky, které spadají výhradně pod samosprávnou pravomoc obce (ve smyslu Ústavy ČR). Zákonodárce tedy nepodmínil (ani nemohl) schválení této výjimky nějakým odborným posudkem, kterým by se ZO muselo řídit.

Zároveň bych tě chtěl vyvést z omylu. Nikdo ze zastupitelů se opravdu nepasoval do role architektů a urbanistů. Nehledě na to, že zmíněný RD negativně nezasahuje do charakteristiky krajinného rázu, ani jiným způsobem nenarušuje urbanistickou situaci, tak s účinností od 1. 1. 2013 platí novela stavebního zákona, která zavádí nová pravidla, týkající se podrobnosti prvků prostorové regulace územního plánu a regulačního plánu. § 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) striktně uvádí, že územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Krom ostatních právě sklon střechy patří mezi prvky prostorové regulace, které patří pouze do regulačního plánu. Doporučuji nastudovat včetně vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, především její přílohy č. 7 a č. 11. Současně připomínám, že dle čl. II odst. 4 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon, platí tato pravidla i pro územní plány vydané před účinností novely stavebního zákona, tedy mají právní účinky ex tunc.
Vzhledem k tomu, že stavební úřad, nejspíš neznaje tuto úpravu, podmínil vydání stavebního povolení schválením této výjimky, tak ZO de facto nemělo ani jinou možnost a výjimku schválilo. Dovolím si tvrdit, že pokud by ZO k této věci přistoupilo zamítavě, dopustilo by se porušení zákona.

Závěrem bych tedy chtěl konstatovat, že nemůžu souhlasit s tvým tvrzením, že rozhodnutí ZO v této věci je bezdůvodné zlegalizování porušení územního plánu a výsměch všem soukromým poctivým stavebníkům i občanům.

Právě naopak.

Doufám tedy, že jsem ti dostatečně odpověděl na to, proč byla výjimka schválena. Úsudek nechť si udělá každý čtenář sám…

S pozdravem
Martin Hurdálek
člen ZO a předseda kontrolního výboru

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • V84
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
4 roků 2 měsíců zpět #774 od V84
Odpověděl V84 pro téma Výjimka z územního plánu ??? WTF ?
Martine nevkládej mi do úst něco, co jsem neřekl ani nenapsal.

K tvé otázce:
Zároveň se ptám, který konkrétní zákon ZO při schvalování výjimky porušilo a tím tak ošidilo občany obce na jejich právech?

Uvádím, že jsem napsal toto:

…. jakoukoliv dodatečně (zastupitelstvem) schválenou výjimkou byste mohli obejít stovky lidí a ošidit je na jejich právech

Což je samozřejmě pravda a je to obecné konstatování které se týká jakéhokoliv zastupitelstva a tedy i Vás. Není tam nic o tom, že jste ošidili, ale že případným schválením nějaké výjimky byste mohli. A to je rozdíl.

Napsal jsem také toto:
…. Bohužel v tomto případě koná zastupitelstvo sice legálně (?) a přece by to tak nemělo být….

Což je také pravda, protože ona možnost výjimky pro zastupitelstvo obce je v ÚP uvedena. Opět tam není nic o tom, že jste porušili nějaký zákon, nebo někoho ošidili. Že by to tak nemělo být je také pravda, ať už z toho důvodu, že běžný rodinný domek lze těžko považovat za architektonicky kvalitní řešení, které si zaslouží výjimku, nebo jak uvádíš ty, proto, že tyto regulační požadavky byly dávno zrušeny a není tak důvod o nich hlasovat.

Nicméně z toho, co jsi tu uvedl vyplývá jediné a to, že jako zastupitelé jste hlasovali o něčem, co je už pět let neplatné.

Že nemělo zastupitelstvo jinou možnost než výjimku schválit, je nesmysl.

Místo hlasování o něčem, co už dávno neplatí, jste mohli jako zastupitelstvo odpovědět stavebnímu úřadu to, co jsi mi tu odpověděl, tedy to o neplatnosti regulačních požadavků uvedených v územním plánu, které jsou v rozporu se stavebním zákonem a byly dávno zrušeny.

A to, že byste zamítnutím porušili zákon, je sporné. Stejně tak by se to dalo postavit tak, že jste hlasovali o něčem, co nemá již 5 let žádnou oporu v zákoně. Na základě čeho jste tedy hlasovali? Tedy ne výsledek hlasování (povoleno či zamítnuto), ale vůbec samotné hlasování by mohlo být napadeno, protože jestliže byly zákonem zrušeny regulační požadavky uvedené v ÚP, logicky neplatí ani právo či pravomoc zastupitelstva pro schvalování výjimky z nich (bez ohledu na výsledek), protože není vlastně o čem hlasovat. Přesto jste hlasovali.

Jinak tedy nechápu, proč do tohoto tématu zatahuješ dopravní značení v obci, které má své samostatné téma, ale když už jsi to zmínil a neprávem mě obvinil ze 2 let zdržování, řekněme si čistou pravdu, která bohužel pro zastupitele vůbec nevyznívá dobře.

Jinak omlouvat se není za co, protože ty jsi svým příspěvkem pouze potvrdil to, co jsem uvedl, že by se mohlo stát. Že by mohlo dojít ke snaze ošidit občany na jejich právech. Nevím, jak jinak si vysvětlit lživé obviňování mé osoby ze 2 let zdržování úpravy dopravního značení. Mě, který od roku 2009 chodí na obecní úřad, aby se udělala nějaká úprava či změna dopravního značení. 5 let až do roku 2014 mi bylo neustále slibováno že se tak jednou stane, že už je to v řešení a že to není tak jednoduché. Pak mi bylo dokonce lháno do očí, když mi bylo asi dvakrát řečeno, že dopravní značení už je dokonce schválené a bude se osazovat a nakonec po volbách nového (současného) zastupitelstva z toho vylezlo to, že o změnu dopravního značení nebylo za celých 5 let ani jednou zažádáno. To bylo ještě za starého zastupitelstva, i když někteří z nich sedí v zastupitelstvu i teď.

A teď tedy informace o tom, kde se za „vlády“ současného zastupitelstva vzalo ono zdržení v tuto chvíli cca 2,5 roku se změnou dopravního značení.

Současné zastupitelstvo bylo ustanoveno někdy v listopadu 2014.

Na jedné z prvních schůzi jsem se ptal, jak to bude se změnou dopravního značení. Bylo mi řečeno, že bude nejprve udělán pasport stávajícího značení v obci a následně že bude dopravní značení řešeno komplexně (nyní se tomu musím opravdu smát). To bylo koncem roku 2014 nebo začátkem roku 2015.

Podotýkám že pasport, tedy zdokumentování stávajícího stavu je záležitost, když hodně, tak na několik hodin.

Nový návrh (úpravy) dopravního značení je v takto malém rozsahu pro odborníka, který to navrhoval, záležitost maximálně několika dnů.

Přesto první návrh úprav dopravního značení byl vydán formou OOP až po cca roce a čtvrt dne 12.2. 2016 !!!

Po vydání tohoto návrhu dopravního značení formou opatření obecné povahy (OOP) následuje zákonná lhůta 1 měsíc, kdy lidé mohou (svým způsobem přímo mají, pokud nechtějí být krácení na svých právech) zasílat k tomuto návrhu své připomínky a návrhy. Tuto zákonnou lhůtu nelze nijak zkrátit, ani prodloužit.

Kdo by očekával, že po tak dlouhé době „zpracovávání návrhu“ se bude jednat o použitelný návrh, který by opravdu komplexně řešil dopravu v obci, těžce by se mýlil. Nový návrh totiž alespoň podle názvu řešil pouze sjednocení stávajícího dopravního značení (vjezdu nákladních automobilů do obce a značení zón s omezením provozu). Návrh tak skoro vůbec neřešil žádné zvýšení bezpečnosti, tam kde je to nejvíce potřeba. Žádné řešení toho, že tu občas obcí projíždějí auta rychlostí hodně přes 100 km/h. Vzhledem k tomu, že tento vydaný návrh byl absolutně nesmyslný a omezil by (nejen) mě na mých vlastnických právech k nemovitosti, zaslal jsem připomínku. Je to mé zákonné právo (v tomto případě spíše povinnost, pokud nechci být krácen na svých právech) a za to jsem nyní lživě obviňován ze zdržování a v tom já vidím Tvoji snahu nebo potřebu ošidit mě na mých právech, které mi zákon poskytuje. Podle tvého lživého obviňování ze zdržování bys určitě byl nejraději, kdyby nikdo nic nenapsal a Váš nesmyslný návrh dopravního značení byl okamžitě odsouhlasen a nebyl takto veřejně propírán. Naštěstí zákon je více než Tvé přání umlčet kritické hlasy a ještě stále máme demokracii. Ještě mě nazvi třídním nepřítelem nebo nepřítelem státu a bude to dokonalé

Omezení (nejen) mých práv spočívalo v tom, že bych já a dalších cca 11 domácností nemohli parkovat auta nejen na silnici(!), ale ani na parkovacích místech, která byla k účelu parkování speciálně zbudována a která jsme si dokonce sami zaplatili!!! Díky nesmyslnému návrhu dopravního značení bychom totiž stáním či parkováním na silnici či na parkovacích místech porušovali zákon! Jen podotýkám, že toto nesmyslné omezení by se týkalo cca 35 lidí, tedy cca 15 % obyvatel obce. Pro porovnání je to asi tak jako kdyby jednou dopravní značkou v Praze zakázali cca 150 tis. obyvatel Prahy parkovat na území Prahy!

Chápu Martine, tobě je to možná jedno, protože ty si parkuješ svá auta bez jakýchkoliv zábran na chodníku a bráníš tak lidem v jeho používání a slušnost a toleranci vůči ostatním lidem neřešíš. Z pozice zastupitele, který by měl jít občanům vzorem je to přinejmenším divné. Proč bych si parkoval svá auta na svém pozemku, když s nimi můžu zabrat celý chodník, že? Pohodlnost a lenost (každý den přeparkovávat auta) vítězí nad slušností a tolerancí vůči ostatním. Smutné na tom je, že jako zastupitelstvo vyžadujete po občanech, aby neparkovali na chodníku, ale sám tam v klidu každý den parkuješ a nemáš s tím žádný morální problém.

Zpátky k věci. Další, již upravený návrh dopravního značení, byl vydán až o dalšího půl roku později dne 4.8. 2016! To už máme od příslibu nového zastupitelstva cca 1 rok a 3/4 !!!

Tento upravený návrh sice vyřešil problém s parkováním cca 15 % obyvatel obce způsobený prvním nesmyslným návrhem, ale jinak opět „řešil“ hlavně vjezd nákladních automobilů a sjednocení značení zón.

Konečný návrh byl schválen formou OOP dne 19.12. 2016, tedy cca zhruba po dvou letech, co zastupitelé slíbili dopravní značení řešit!

No a nyní jsme o dalších 7 měsíců později od definitivního schválení dopravního značení (19.12. 2016) a dopravní značení stále nikde.

Copak dělají zastupitelé, že za 7 měsíců nejsou schopni nakoupit dopravní značky nebo zajistit firmu na jejich osazení?

Raději budou někteří lživě obviňovat občany, že to zdržovali a jejich právo hájit svá vlastnická práva nazývat zdržováním, přesto, že to není dost dobře možné, protože občané měli vždy pouhý měsíc na to, aby se vyjádřili a tato lhůta je stále stejná, ať už někdo poslal připomínek deset, nebo žádnou. Všechno ostatní už je jen na rychlosti práce zastupitelstva obce Dubany a Magistrátu města Pardubic.

Takže si to chronologicky shrňme ať víme, kde a u koho přesně vzniklo ono dvouleté zdržení, ze kterého jsem obviňován.

1. Od listopadu 2014 do 12.2 2016 = cca 15 měsíců pomalé práce zastupitelstva, než byl vůbec vydán první návrh úpravy dopravního značení!
2. Následuje 1 měsíc zákonná lhůta na připomínky a návrhy občanů, kterou nelze změnit
3. Cca 4,5 měsíce do srpna 2016, než byl vydán na podnět zastupitelstva 2. opravený návrh
4. Opět následuje 1 měsíc zákonná lhůta na připomínky a návrhy občanů, kterou nelze změnit
5. Cca 4 měsíce, než byl v prosinci 2016 schválen 2. opravený návrh
6. Minimálně 7 měsíců (až do zatím července 2017), pomalé práce zastupitelstva, kdy už mohly být značky stokrát osazeny a stále nejsou (PROČ?)

To je do července 2017 celkem cca 32 měsíců od prvního příslibu současného zastupitelstva, že bude řešit dopravní značení.
Z toho je 22 měsíců (15+7) pomalé práce zastupitelstva, cca 8 měsíců společné pomalé práce zastupitelstva a magistrátu města Pardubic a celkem 2 měsíce zákonná lhůta na připomínky a návrhy občanů.


Takže kdo že je zodpovědný za to zdržení??? Na to ať si udělá každý občan názor sám.

Výsledek slibovaných komplexních úprav dopravního značení je zatím chabý. Na začátku bylo slibováno komplexní řešení dopravního značení (nestalo se), poté tedy bylo slibováno už jen sjednocení zákazu vjezdů nákladních automobilů do obce a sjednocení značení zón, ale ani to se vlastně nestalo.
Protože momentálně (po odsouhlasené, byť zatím nezrealizované úpravě) jsou do obce možné vjezdy nákladních automobilů při splnění tří různých podmínek, podle toho, kterou ulicí zrovna přijíždí a celkem úsměvně také působí místo, kde končí „Zóna 30“, aby hned o pár metrů dál byl začátek „Zóny 40“.

Tomu se opravdu říká komplexní řešení a sjednocení dopravního značení!


Vydané OOP ze dne 19.12. 2016, kterým se mění dopravní značení je také hodně sporné a myslím, že by ho dokázal „zbourat“ celkem snadno každý, kdo by na tom měl alespoň trochu zájem. Člověk, který ho vypracoval a schválil (ve vydaném OOP je uveden) by měl okamžitě přijít o místo, protože každý, kdo má řidičský průkaz hned pozná, že argumenty uvedené ve zdůvodnění jsou lživé a v rozporu se zákonem. Je skandální, že o umístění a povolení dopravních značek rozhoduje člověk, který nezná ani jejich význam, či si jej upravuje podle sebe v rozporu se zákonem.

Z vydaného OOP cituji:

„Použití zákazu předjíždění na tomto úseku bude v podstatě šikana řidičů, protože jim zakážeme předjíždět i cyklisty.“

TO JAKO VÁŽNĚ???

Jen podotýkám, že je to argument odborníka (který rozhoduje o umístění dopravního značení), kterým byl zamítnut návrh na umístění značky zakazující předjíždění na silnici směrem na Čepí.

Každý, kdo má řidičák přece ví, že značka „B21a Zákaz předjíždění“ znamená zákaz předjíždění motorových vozidel! Tzn. cyklisty, chodce apod. předjíždět samozřejmě lze! Od kdy je sakra cyklista motorové vozidlo?! Tohle je prostě buď účelová manipulace za účelem za každou cenu zamítnout mnou navržené dopravní značení anebo je ten „odborník“ absolutní blb a v tom případě, jak už jsem napsal, by za tohle měl dostat padáka.

Komu se dopravním značením snaží obec vlastně ve skutečnosti pomoci? Za koho vlastně bojuje? Za obyvatele, nebo za řidiče? V uvedené citaci „odborníka“ se uvádí, že zákaz předjíždění v obci by byla šikana řidičů. Nevím tedy, od kdy je zákaz předjíždění v obci považován za šikanu, nevím, kdo má potřebu v obci za každou cenu předjíždět, že nechce osadit značku zákaz předjíždění, ale preferovat by se sakra měly zájmy občanů obce, a ne zájmy projíždějících řidičů.

Mimochodem kolik peněz obec celkem zaplatila zpracovateli návrhů dopravního značení ?

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Vygenerováno za 0.289 sekund